Kraj se snaží hodit průšvih s mostem v Poniklé na památkáře, ti to odmítají

Náš Liberec v posledních dnech informoval o dramatickém vývoji kolem ne/demolice historického mostu v Poniklé v Krkonoších. Liberecký kraj nejdříve vyhlásil jeho demolici, po silné kritice veřejnosti hejtman otočil a most zůstane stát. Jenže stroje se do mostu již zakously a celý ten chaos bude stát veřejnou kasu o 7 milionů navíc. Hledá se tedy viník a vedení kraje ukazuje na památkáře. Ti to ovšem rozhodně odmítají.

Jak napsal Náš Liberec, hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) otočil nejen ohledně zbourání mostu, ale i ohledně hledání viníků a odpovědnosti. Zatímco bezprostředně po svém názorovém obratu na demolici, tvrdil, že „na krajském úřadě funguje škodní komise, určitě se tím bude zabývat.“, o pár dní bylo všechno jinak a ve vedení kraje nikdo žádnou odpovědnost neponese. „Škodní komise prozatím nevznikne. Podle stanoviska právníků totiž nevedla k odstoupení od smlouvy s dodavatelem jiná cesta než dohoda obou smluvních stran, což dodavatel odmítal,“ zaznělo oficiální zdůvodnění toho, že nikdo se nebude muset zpovídat.

Přeci jen se ale našel údajný viník, na kterého by se všechno dalo svést. A to památkáři. Ti údajně most neprohlásili památkou včas a kraj tedy nemohl jednat jinak. připomeňme, že ještě předminulý týden hejtmanův náměstek pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj) tvrdil, že most je v tak špatném stavu, že prostě musí k zemi. „Využijí jen pilíře na březích, z koryta řeky nosné pilíře zmizí,“ uvedl Jan Sviták pro ČTK 1. července tohoto roku.

Kde ale najít viníka? Liberecký kraj a jeho spřátelená média společnosti Syner Group ukazují na památkáře. „„Od roku 2017, kdy se KSS LK rozhodla jít cestou stavby nového mostu, měl zvolený postup své klady i zápory. Most nebyl památkově chráněný a zachovat jej by mělo za následek nesplněni parametrů pro silnici II. třídy. To, že se projekty mění, se děje i v mnoha jiných případech. Jedinou chybou v rámci stavby byl fakt, že památkáři objekt nevyhlásili památkou a KSS LK neměla tudíž v ruce žádný nástroj, jak most zachovat. Konečné rozhodnutí most zachránit, změnit původní postup a hledat další řešení je podle mého správné a vyšlo mimo jiné i z možnosti obnovit proces památkové ochrany, který již běží za podpory a souhlasu Libereckého kraje. Z výše uvedeného vyplývá, že stavba měla více variant a všechny byly pečlivě posouzeny. Jen těžko lze někoho vinit za to, že se v konečné fázi na základě nově vzniklých skutečností využila možnost zachovat historický most, který bude v nejbližší době památkově chráněn,“ uvedl pro Náš Liberec náměstek Jan Sviták.

Jenomže to je poměrně zavádějící tvrzení. Naopak liberečtí památkáři se most snažili zachovat již několik let. Ve spolupráci s místními, jak dokládají dohledatelné zdroje, upozorňovali, že ačkoliv most není památkově chráněný, tak je velmi cenný a památkou by se měl stát. Navíc díky nim a díky místním horalům, kterým osud mostu z roku 1856 nebyl lhostejný, bylo již více jak před rokem podán návrh na prohlášení ponikelského mostu památkou.

Bylo to naopak vedení kraje, které se ve věci nijak neangažovalo. A přitom, jak pro Náš Liberec potvrdil, ředitel zdejšího Národního památkového ústavu (NPÚ) Miloš Krčmář, místní památkáři nejen že historické objekty za památky nevyhlašují, ale návrh mohl dát kdokoliv. Včetně představitelů samotného Libereckého kraje.

„Památkáři, a to jak z NPÚ, tak z pověřených obcí či krajského úřadu, nevyhlašují (správně neprohlašují) věci za kulturní památku, tato pravomoc náleží pouze výhradně ze zákona Ministerstvu kultury České republiky. Zákonnou iniciativu ve věci prohlášení věci za kulturní památku může využít každá fyzická či právnická osoba, tzn. nejen pracovníci památkové péče, ale i vlastníci či správci dotčeného majetku, všech úrovní samosprávy či vlastně kdokoli, kdo uzná, že by věc měla být kulturní památkou.,“ uvedl ředitel Krčmář. 

Miloš Krčmář také zmínil, že status památky není jediným kritériem, jak se k cenným objektům chovat. „V ČR i Libereckém kraji jsou stovky historických mostů, které nemají památkovou ochranu, a přesto jej jejich vlastníci zachovávají a užívají, protože podmínkou zachování věci není památková ochrana, ale péče vlastníka jako správného hospodáře. NPÚ vítá, že se samospráva Libereckého kraje rozhodla pro variantu zachování stávajícího objektu a že započal proces prohlášení mostu za kulturní památku,“ dodal Krčmář.

Subscribe
Upozornit na
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V zatáčce u libereckého lomu, na ulici Kunratická, byl instalován pomník připomínající nacistickou bestialitu v našem městě v letech 1938-1945. V místě byl pracovní
Fakulta umění a architektury Technické univerzity Liberec, město Liberec i Liberecký kraj si zítra připomenou sto let od narození významného českého architekta, jehož život
Společnosti Metrostav a Metrostav Infrastructure přiznaly, že uplatili hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu částkou 530 000 Kč v kauze kolem kostela sv. Máří Magdalény.
Zřizovatelé škol (nejen) v našem regionu, tedy kraj a obce, mají obrovský problém. Od vlády jim chybí miliony na pro školy, zejména na výplaty