31. Srpen, 2021

Milí čtenáři, i po letní přestávce se na Vás obracíme s několika podněty, které se týkají projednávaných bodů na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Vzhledem k technickým obtížím, kvůli kterým nebylo několik dní reálně možné přistupovat k materiálům pro jednání zastupitelstva, Vám nabízíme naši analýzu v poněkud omezenějším rozsahu a později než obvykle. I tak věříme, že naše práce bude…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.