Postřehy k programu 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Milí čtenáři,

i po letní přestávce se na Vás obracíme s několika podněty, které se týkají projednávaných bodů na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Vzhledem k technickým obtížím, kvůli kterým nebylo několik dní reálně možné přistupovat k materiálům pro jednání zastupitelstva, Vám nabízíme naši analýzu v poněkud omezenějším rozsahu a později než obvykle. I tak věříme, že naše práce bude pro transparentnější správu našeho kraje přínosem.

 

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021

Zde si dovolujeme upozornit na několik usnesení rady kraje, které, dle nás, stojí za pozornost volených zástupců našeho regionu.

USNESENÍ č. 1033/21/RK – Zadání veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Rekonstrukce dětského domova, Pasecká 20, p.o.

V tomto bodě bylo přijato rozhodnutí o zadání veřejné zakázky formou přímého zadání. Nikde ale není vysvětleno, proč tomu tak je… Je to proto, že je cena těsně pod zákonnou hranicí?

USNESENÍ č. 1060/21/RK – Rozpočtové opatření č. 203/21 – úprava kapitoly 917 08, zapojení účelových dotací na náhradu škody způsobené chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021

Výše dotace 700.634 Kč, určenou společnosti Rybářství Doksy spol. s r.o., IČ 60278340, se sídlem Nerudova 24, 472 01 Doksy, na škody způsobené kormoránem mezi ostatními výrazně vyčnívá – doporučujeme zastupitelům zeptat se na zdůvodnění takové částky.

USNESENÍ č. 1077/21/RK – Dohoda o úhradě nákladů na zajištění odbavovacích zařízení pro dopravce v oblasti Východ

Vynaložení částky 4.080.990 Kč bez DPH na odbavovací zařízení dopravce znamená další navýšení nákladů na vnitřního krajského dopravce.

USNESENÍ č. 1078/21/RK – Dodatky č.  2 ke smlouvám se společností KORID LK, spol.  s.r.o.; projekt „CE973 TRANS-BORDERS

Dotace ve výši 900 tisíc korun a návratná výpomoc 5 milionů korun si rovněž zasluhuje podrobnější zdůvodnění.

USNESENÍ č. 1203/21/RK – Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o II – stavební práce“ – dodatek č. 2

Navýšení ceny zakázky představuje téměř 10 % procent. Dovolujeme si připomenout, že firma CL-EVANS s.r.o., která zakázku provádí, má na kontě již několik navýšení ceny rovněž u jiných významných veřejných zakázek pro Liberecký kraj nebo město Liberec. Doporučujeme zeptat se na podrobné zdůvodnění tohoto konkrétního navýšení ceny.

 

Bod č. 53 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/21 – úprava ve výdajových kapitolách odboru Životního prostředí a zemědělství k protipovodňovým opatřením na Lužické Nise

Zadání Studie proveditelnosti 924.227 Kč je dalším navazujícím krokem na Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise projednané v RK dne 15.6. 2021. Na Lužické Nise mají vzniknout protipovodňová opatření za zhruba 1,5 miliardy korun. Výhrady vůči uvedenému memorandu vyslovili nejen zástupci opozice v Liberci, ale rovněž představitelé dotčených obcí. Předmětem diskuse krajských zastupitelů by mělo být nejen zadání studie, ale i memorandum.

 

Bod 57b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., a 13., zasedání rady kraje; na 10. a 11. mimořádném zasedání rady kraje a bod 57c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje a na 12. mimořádném zasedání rady kraje

Doporučujeme, aby u bodů o schválení víceprací nebo méněprací byla v podkladech vždy uvedena firma, která zajišťovala technický dozor investora (TDI).

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla z primárních a sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec“

V materiálu jsou sice uvedeny celkový předpokládaný roční odběr tepelné energie a předpokládaná hodnota VZ, není zde však uvedena vysoutěžená cena zakázky ani cena za 1 GJ.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“

Není uveden důvod vyloučení firmy SaM silnice a mosty a. s. Byli vyloučeni celkem 3 účastníci a zakázka má být zadána jedinému nevyloučenému účastníkovi, firmě Metrostav, a. s.


Veřejná zakázka „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly“ – dodatek č. 1

Změna Z5 – SO 102.6 Propustek km 5,015 – u odpočtu ze cenu KARI sítě uvedena cena 17,71 Kč/kg, ale skutečná cena se pohybuje okolo 48 Kč /kg bez DPH. Doporučujeme tento dodatek neschvalovat a vrátit k přezkoumání.

Zadání veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Rekonstrukce dětského domova, Pasecká 20, Jablonec nad Nisou“ Dětským domovem, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, p.o.

Zdůvodnění přímého zadání se opírá o dobrý výsledek práce na předcházející zakázce projektové studie Rekonstrukce dětského domova, Pasecká 20, Jablonec nad Nisou. Tato byla ovšem také zadána přímo. Doporučujeme u zakázek na projektové studie, kde se předpokládá navazující projekční činnost, volit výběr dodavatele formou výběrového řízení.

Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o II – stavební práce“ – dodatek č. 2

Cena zakázky, realizované firmou CL-EVANS s.r.o., se zvyšuje o 2.749.620 kč bez DPH, tj. o 10,5 % původní ceny zakázky.

Zvýšené pozornosti zastupitelů doporučujeme i tyto body, týkající se veřejných zakázek:

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Nový Bor, Lučany n. N., Rynoltice, Český Dub a Fojtka“

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS –  Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“

Zadání VZMR „Předprojektové přípravné práce na objektech A a B“ Školním statkem Frýdlant, příspěvková organizace

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“

Tým IPUR ve složení Libor Škoda, Mgr. Jaroslav Tauchman, Mgr. Jiří Římánek

Subscribe
Upozornit na
28 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vedení Libereckého kraje, které je odpovědné za neúdržbu a následnou devastaci arboreta u Severočeského muzea, plánuje jeho rekultivaci do tří let. Plánuje se velké
V Liberci vznikne historicky nejdražší podchod v dějinách města, ale zřejmě i České republiky a dost možná i Evropy. Nový, několik metrů dlouhý, podchod,
Liberecký kraj má od města vypůjčený školní areál v Zeyerově ulici. Syner tam pro něj bude za 160 milionů stavět školu a hejtman kraje
V souvislosti s odsouzením bývalého zastupitele za ANO Pavla Šulce, který byl v dopravním podniku uplácen stínovým majitelem společnosti BusLine Jiřím Vařilem, se minulý