nášLiberec

Search

Postřehy k programu 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Také v září jsme se věnovali jednotlivým bodům, které mají schvalovat zastupitelé Libereckého kraje. Výběr těch, které nás nejvíce zaujaly, nyní přinášíme i našim čtenářům. Věříme, že i tento náš drobný počin přispěje k většímu zájmu občanů o věci veřejné a zároveň jejich správu učiní více transparentní. 

Bod č. 6 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 296/21/ZK – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/21 – změna v kapitole 926 07 – poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury

Doporučujeme věnovat pozornost rozptylu cen za jednotlivá stání v různých obcích. Například v Novém Městě pod Smrkem vychází po přepočtení jedno takové místo na 91.337 Kč, ale v Lomnici nad Popelkou na 273.448 Kč a ve Frýdlantu na 372.326 Kč. Doporučujeme si před schválením vyžádat bližší rozbor nákladů.

 

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 7. 8. 2021 do 3. 9. 2021

USNESENÍ č. 1391/21/RK – Rozpočtové opatření č. 278/21 – úpravy v kapitolách 923 03 a 923 02 – Spolufinancování EU  – Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“

Vůbec nezpochybňujeme přínos této investice, jen doporučujeme, aby v podkladech k podobným bodům byly uváděny podrobnější informace o specifikaci a parametrech pořizovaného předmětu.

 

Bod 28b – Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje a na 13. mimořádném zasedání rady kraje

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace a správa školského informačního portálu Libereckého kraje“

Vzhledem k nastaveným hodnoticím kritériím uspěla nejdražší nabídka. Výsledná cena za tvorbu portálu činí 1.050.000 Kč bez DPH, tj. 1.270.500 Kč včetně DPH, a za roční správu webových stránek 188.000 Kč, tj. 227.480 včetně DPH. Obě cenová kritéria měla dohromady váhu 30 %. Druhá firma v pořadí přišla s nabídkou znatelně nižší, a to za tvorbu 748.000 Kč bez DPH, tj. 905.080 Kč včetně DPH, a za roční správu webových stránek 100.200 Kč, tj. 121.242 včetně DPH. Roční úspora za správu by tak činila 106.238 Kč a úspora nákladů na tvorbu portálu 365.420 Kč. V pětiletém horizontu by se jednalo o celkovou úsporu 896.610 Kč vč. DPH.

Kvalitativní kritéria (kvalita referenční zakázky – váha kritéria 30 %, kvalita zpracování wireframe – váha kritéria 40 %) hodně závisí na subjektivitě hodnotitelů. V podstatě jde o hodnocení návrhu vzhledu a funkcionality vzorové stránky.

 

Veřejné zakázky na stavební práce

Opakujeme své doporučení ze srpna, aby u bodů o schválení víceprací nebo méněprací byla v podkladech vždy uvedena firma, která zajišťovala technický dozor investora (TDI). Ta by v podstatě měla garantovat, že vyčíslení a zdůvodnění víceprací a méněprací je v pořádku.

Tým IPUR 

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali
Společnost SYNER GROUP (Syner) podala prostřednictvím svého právního zástupce trestní oznámení ve věci údajného nezákonného úniku informací v kauze, kde je obviněn jeden z majitelů Syneru,