25. Říjen, 2021

Proti plánům současného vedení statutárního města Liberce definitivně zrušit bazén na Františkově vznikla petice, kterou již podepisují stovky lidí. Oblíbený školní bazén, využívaný i veřejností, nechaly zchátrat minulé liberecké vlády. Nyní mají v prostorách bazénu vzniknout školní třídy. Živo kolem budoucnosti františkovského bazénu je od roku 2019. Tehdy vznikla iniciativa Liberečanů, kterým se nelíbí, že…

25. Říjen, 2021

Tak jako každý měsíc si dovolujeme našim čtenářům předložit své postřehy k bodům, které bude projednávat úterní zasedání krajského zastupitelstva. Liberecký kraj disponuje značným rozpočtem tvořeným veřejnými penězi, proto věříme, že i tento nepatrný počin přispěje k větší transparentnosti jejich využívání. Bod č. 6 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje USNESENÍ č. 287/21/ZK Změna…