Milostivé léto v Liberci. Máte dluhy u dopravního podniku? Zbavte se jich

Během nadcházejících tří měsíců se mohou dlužníci zbavit svých dluhů u státu, krajů a obcí nebo jimi vlastněných firem, a to bez přidaných poplatků. V Liberci například u dopravního podniku.

V České republice jde o mimořádnou a jednorázovou oddlužovací akci, která trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Platí v případě exekucí, kde je oprávněným (věřitelem) stát, kraj, obec, státní a krajské nebo obecní příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další veřejnoprávní subjekty. Týká se to tedy i Liberce a jeho institucí.

Princip milostivého léta spočívá v tom, že pokud povinný (dlužník) uhradí během trvání této akce jistinu vymáhané pohledávky a náklady exekuce v paušální výši 750 Kč + DPH, exekuce bude zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození dlužníka od placení příslušenství této pohledávky. 

Do tzv. milostivého léta spadají také pohledávky dopravních podniků za jízdy bez platné jízdenky.  Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) tuto možnost vnímá pozitivně, protože pro jednotlivé dopravní podniky může „milostivé léto“ znamenat navrácení části dlužných částek, které by se jim pravděpodobně nepodařilo vymoci. Cestující bez platného jízdního dokladu způsobili v roce 2020 členům sdružení odhadovanou ztrátu v hodnotě 325 milionů korun.

Jenom v loňském roce udělily dopravní podniky v součtu více než 365 tisíc pokut, tzn. průměrně tisíc lidí denně bez platného jízdního dokladu. Nejčastější je uhrazení pokuty řešeno na místě nebo do několika dnů. Někteří cestující své „černé jízdy“ z různých důvodů nevyřeší a po několika letech se z několikatisícové pohledávky u dopravního podniku mohou stát desetitisícové dluhy, navýšené o další poplatky, úroky a odměny exekutorovi.

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) eviduje za poslední dva roky cca 13 tis. záchytů ročně. Přibližně třetina z tohoto počtu sepsaných záchytů se předává k právnímu vymáhání advokátním kancelářím, které pak již mají pohledávky ve své správě.

 „V roce 2018 a 2019 jsme předali právním kancelářím necelých 5971 dlužníků, někteří z nich mají těch pokut i víc, s tím, že vyrovnání nám přišlo od 154. Dá se předpokládat, že ten zbytek se bude vymáhat exekučně. V roce 2020 je předána asi polovina 1290 za první půlrok a u dalších 1400 zatím čekáme, zda se ozvou případně sami a dluh zaplatí. Ten postup je vždycky stejný, není to tak, že když někdo do 14 dnů nezaplatí, tak že to hned předáváme právní kanceláři. Dopravní podnik se sám snaží pokutu vymoci dříve, než dlužníka předá právní kanceláři,“ popsal Petr Židek, předseda dozorčí rady dopravního podniku a zároveň liberecký radní za ODS. Na vyřešení dluhu dostávají cestující čas zhruba půl až tři čtvrtě roku.

Elektronická databáze hlášenek byla v Liberci zavedena koncem devadesátých let, na tomto principu funguje evidence dosud. Pro zajímavost můžeme z evidence uvést, že mezi nejdéle sledovanou „černou pasažérkou“ je „pravidelná“ cestující, která sbírá pokuty od roku 1997 až dosud.

Naopak pozitivní je příklad, kdy cestující, který je jako dlužník v evidenci dopravního podniku již od roku 1996, dorovnal svůj dluh vůči DPMLJ, a. s., když v uplynulých dvou letech uhradil částku přes 100 tis. Kč.

V libereckém dopravním podniku v Liberci jsou od 28. 10. 2021 připraveni zájemcům z řad dlužníků pomoci zaměstnanci oddělení přepravní kontroly se sídlem na terminálu MHD ve Fügnerově ulici. Zájemce seznámí s postupem, který je nutno dodržet, aby mohli využít této možnosti oddlužení. Jedná se o jedinečnou šanci pro každého z nich.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Další dějství absurdního dramatu kolem miliardové zakázky na liberecký bazén přijde daňové poplatníky na 1,8 milionu korun. Tolik bude stát posouzení, které město zaplatí
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi