Liberec má zásady pro investory

Zastupitelé schválili klíčový dokument pro spolupráci města a investorů na rozvoji veřejné infrastruktury.

Zastupitelé na svém listopadovém jednání schválili nový dokument s názvem Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury, jehož cílem je stanovení pravidel pro jednání o umístění investičních projektů na území města za transparentních a nediskriminačních podmínek. Zásady cílí na zrychlení procesu zahájení i dokončení jednotlivých staveb a kladou důraz i na koordinaci a řešení případných nejasností mezi investorem a městem ještě ve fázi předprojektové přípravy.

„Zásady kladou důraz především na rozvoj kvalitních veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, ale i dopravní a technické infrastruktury nebo např. staveb občanské vybavenosti, jako jsou školy či školky. Smyslem je nastavit férové podmínky pro všechny, kteří chtějí ve městě investovat. A zároveň zajistit garance, že se jednotliví investoři budou podílet na rozvoji nákladné městské infrastruktury a veřejného prostoru,“ říká vedoucí Kanceláře architektury města (KAM) Liberce Jiří Janďourek.

Podle primátora města Jaroslava Zámečníka se Liberec při návrhu zásad inspiroval u několika českých i zahraničních metropolí, která podobný dokument při jednání s developery běžně používají.

„Tyto zásady mají investory motivovat a především je jasně a transparentně informovat o tom, za jakých podmínek mohou na území našeho města investovat. Jak významně a proč se mají podílet na rozvoji nákladné veřejné infrastruktury,“ vysvětluje primátor Jaroslav Zámečník.

Investiční příspěvek by měl na základě nově přijatého dokumentu poskytnout každý investor. Výjimky z této povinnosti budou mít stavby rodinného domu pro vlastní bytovou potřebu, stavby pro rodinnou rekreaci pro vlastní potřebu investora, změny u dokončené stavby pro bydlení, kdy nevzniká nová bytová jednotka, stavební úpravy u staveb k bydlení, pro rodinnou rekreaci, garáže, kanceláře, dílny, a to včetně drobných provozoven do 200 m2.

Součástí zásad jsou i některé další výjimky. Jednou z nich je třeba motivační sleva pro investory, kteří v Liberci budou chtít podpořit zahušťování zástavby prostřednictvím proluk ve stabilizovaném území, rozvoj transformačních území a také regeneraci brownfieldů, která umožní jejich nové využití. Investor po dohodě s městem může poskytnout i investici v podobě nepeněžního plnění formou adaptačních opatření na změnu klimatu, jako je například šetrné nakládání s vodami, dodatečná výsadba stromů či alejí, výstavba komunitních prvků zvyšujících sociální soudržnost v území či pořádání architektonických soutěží. Je nutné zmínit, že investice musí vždy směřovat do území, které je zatíženo novou výstavbou.

„Společný postup podle nových zásad vede jednoznačně k vzájemné spolupráci všech dotčených stran s cílem stanovit smysluplnou, pro všechny investory spravedlivou a odůvodněnou spoluúčast na vytváření odpovídajících podmínek pro kvalitní prostředí Liberce. Jedná se především o spoluúčast na zvýšených nákladech města na veřejnou infrastrukturu a vybavenost, jako jsou školky, školy, dětská hřiště a podobně, včetně zajištění udržitelného rozvoje a ochrany zájmů obyvatel našeho krásného města,“ dodává šéf KAM Jiří Janďourek.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne