Liberec má zásady pro investory

Zastupitelé schválili klíčový dokument pro spolupráci města a investorů na rozvoji veřejné infrastruktury.

Zastupitelé na svém listopadovém jednání schválili nový dokument s názvem Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury, jehož cílem je stanovení pravidel pro jednání o umístění investičních projektů na území města za transparentních a nediskriminačních podmínek. Zásady cílí na zrychlení procesu zahájení i dokončení jednotlivých staveb a kladou důraz i na koordinaci a řešení případných nejasností mezi investorem a městem ještě ve fázi předprojektové přípravy.

„Zásady kladou důraz především na rozvoj kvalitních veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, ale i dopravní a technické infrastruktury nebo např. staveb občanské vybavenosti, jako jsou školy či školky. Smyslem je nastavit férové podmínky pro všechny, kteří chtějí ve městě investovat. A zároveň zajistit garance, že se jednotliví investoři budou podílet na rozvoji nákladné městské infrastruktury a veřejného prostoru,“ říká vedoucí Kanceláře architektury města (KAM) Liberce Jiří Janďourek.

Podle primátora města Jaroslava Zámečníka se Liberec při návrhu zásad inspiroval u několika českých i zahraničních metropolí, která podobný dokument při jednání s developery běžně používají.

„Tyto zásady mají investory motivovat a především je jasně a transparentně informovat o tom, za jakých podmínek mohou na území našeho města investovat. Jak významně a proč se mají podílet na rozvoji nákladné veřejné infrastruktury,“ vysvětluje primátor Jaroslav Zámečník.

Investiční příspěvek by měl na základě nově přijatého dokumentu poskytnout každý investor. Výjimky z této povinnosti budou mít stavby rodinného domu pro vlastní bytovou potřebu, stavby pro rodinnou rekreaci pro vlastní potřebu investora, změny u dokončené stavby pro bydlení, kdy nevzniká nová bytová jednotka, stavební úpravy u staveb k bydlení, pro rodinnou rekreaci, garáže, kanceláře, dílny, a to včetně drobných provozoven do 200 m2.

Součástí zásad jsou i některé další výjimky. Jednou z nich je třeba motivační sleva pro investory, kteří v Liberci budou chtít podpořit zahušťování zástavby prostřednictvím proluk ve stabilizovaném území, rozvoj transformačních území a také regeneraci brownfieldů, která umožní jejich nové využití. Investor po dohodě s městem může poskytnout i investici v podobě nepeněžního plnění formou adaptačních opatření na změnu klimatu, jako je například šetrné nakládání s vodami, dodatečná výsadba stromů či alejí, výstavba komunitních prvků zvyšujících sociální soudržnost v území či pořádání architektonických soutěží. Je nutné zmínit, že investice musí vždy směřovat do území, které je zatíženo novou výstavbou.

„Společný postup podle nových zásad vede jednoznačně k vzájemné spolupráci všech dotčených stran s cílem stanovit smysluplnou, pro všechny investory spravedlivou a odůvodněnou spoluúčast na vytváření odpovídajících podmínek pro kvalitní prostředí Liberce. Jedná se především o spoluúčast na zvýšených nákladech města na veřejnou infrastrukturu a vybavenost, jako jsou školky, školy, dětská hřiště a podobně, včetně zajištění udržitelného rozvoje a ochrany zájmů obyvatel našeho krásného města,“ dodává šéf KAM Jiří Janďourek.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát