nášLiberec

Search

Těžba v Turówu je protiprávní. Zhojit nedostatky musí i česká vláda, místo toho uzavírá špatnou dohodu

Generální advokát Soudního dvora EU dal za pravdu české žalobě, která se týká řízení o prodloužení těžby v dole Turów. Konstatoval, že při povolování těžby polské úřady porušily evropské právo. Pokud se s doporučením generálního advokáta ztotožní Soudní dvůr EU, Polsko bude muset tato pochybení napravit. Při tom bude mít povinnost zohlednit také nová hydrogeologická data, která ukazují alarmující úbytek české podzemní vody v důsledku těžby a neúčinnost přijatých opatření. 

Stejná data měla povinnost  zohlednit také vláda ČR při vyjednávání česko-polské dohody. Při uzavření dohody v nynějším znění vláda prakticky souhlasí s vznikem dalších škod na českém území. Takový postup je v rozporu s českým právem, vláda má povinnost škodám na svém území předcházet. Přesto, že experti Frank Bold připravili právní argumentaci, která by zajistila dohodu kvalitní a skutečně účinnou, chystá se dnes český premiér Petr Fiala jednat se svým polským protejškem Mateuzsem Morawieckim o původní bezzubé dohodě, jejíž znění včera v utajeném režimu schválila vláda. 

Povolení k těžbě bylo vydáno protiprávním postupem

Generální advokát Priit Pikamäe z Estonska ve svém stanovisku doporučil Soudnímu dvoru EU, aby vyhověl české žalobě proti porušení evropského práva při povolování těžby v dole Turów. Shoduje se tak s Evropskou komisí, která již dříve také vyjádřila české žalobě podporu, když konstatovala řadu porušení evropského práva. 

Stanovisko generálního advokáta není právně závazné, rozhodující bude rozsudek Soudního dvora EU, který bude vydán během několika měsíců. Pokud se Soudní dvůr EU ztotožní s názorem generálního advokáta, Polsko bude muset napravit vady v povolovacích procesech – posuzování vlivů na životní prostředí a povolení k těžbě. 

Přitom bude podle polského práva muset vzít v úvahu také nová hydrogeologická data. Ta ukazují, že voda směrem k dolu nově odtéká jinudy, než se předpokládalo. Hladiny podzemních vod tak i přes již vybudovanou podzemní bariéru v českém pohraničí nadále klesají. Podle českých hydrogeologů totiž bariéra stojí jinde, než by bylo skutečně potřeba, aby české zdroje pitné vody mohla ochránit. Znemožnění odběru pitné vody v lokálním zdroji, který zásobuje až 10.000 lidí tak stále hrozí již během několika let. Původní povolení vycházela ze zastaralých dat z roku 2015.

Česko-polská dohoda musí reagovat na nový vývoj v řízení před evropským soudem

Právní experti upozorňují, že povinnost zohlednit nejnovější data a stávající odtokové poměry má povinnost i vláda ČR při vyjednávání o česko-polské dohodě. Ta je totiž v současnosti také postavena na zastaralých datech z roku 2015, stejně jako povolovací procesy, které generální advokát označil z procesních důvodů za protiprávní, a budou se nyní muset napravit. Na základě nových dat je podle českých hydrogeologů zřejmé, že navržené ochranné opatření české území od dalších škod neochrání. Bez nápravy ustanovení k vodě tak česká vláda nemůže s dohodou vyslovit souhlas. Porušila by povinnost předcházet škodám na vlastním území, kterou stanovuje české i evropské právo. 

„Opakovaně se potvrzuje, že povolení těžby v dole Turów bylo protiprávní – ke stanovisku české vlády a Evropské komise se přidává i generální advokát Soudního dvora EU. Po jeho dnešním stanovisku je pravděpodobné, že Soudní dvůr EU české žalobě vyhoví a Polsko bude muset zhojit vady povolovacích procesů. Tím vznikne polským úřadům také povinnost zohlednit aktuální hydrogeologická data. Stejnou povinnost má i vláda ČR při vyjednávání o dohodě. Jejím uzavřením v zastaralém znění vláda porušuje zákon,” uvedla Petra Urbanová, právnička Frank Bold.

Stanovisko bude do velké míry určující pro rozsudek Soudního dvora, který očekáváme zhruba za tři měsíce. Výzkumy ukazují, že Soudní dvůr EU v převážné většině případů stanovisko generálního advokáta respektuje. Stanovisko přišlo dva dny poté, co polské soudy rovněž shledaly porušení právních předpisů při posuzování vlivů těžby na životní prostředí.

Frank Bold, organizace, se kterou Liberecký kraj spolupracoval ve věci dolu Turów

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.