nášLiberec

Search

Kraj povolil těžbu na Tlustci, vlastnímu radnímu navzdory

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo jeden ze strategických dokumentů – Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje. V ní se počítá i s těžbou na kopci Tlustec u Brniště, proti níž mnozí tamní obyvatelé vystupovali. V čele se současným radním za Piráty Václavem Židkem.

Materiál se komplexně zabývá všemi ložisky nerostných surovin na celém území kraje a navrhuje jejich využití do roku 2030. Potřeba zpracování tohoto dokumentu vyplývá ze Surovinové politiky České republiky.

„Ačkoliv se nejedná o právně závazný dokument, představuje významný odborný podklad pro rozhodování a vydávání stanovisek k nejrůznějším záměrům nejen pro krajskou samosprávu a jednotlivé odbory krajského úřadu, ale také pro dotčené orgány státní správy, města a obce, Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo životního prostředí,“ prohlásil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Regionální surovinová politika Libereckého kraje (RSP LK) počítá i s těžbou stavebního kamene na Tlustci. Pro schválení materiálu hlasovali Starostové pro Liberecký kraj jako jeden muž, stejně jako ODS, SPD a ANO.

U Pirátů hlasovali dva zastupitelé proti, jedním z nich byl i Václav Židek, radní pro životní prostředí, který se do politiky dostal právě i jako aktivista bojující proti těžbě na Tlustci. Jeden z Pirátů se hlasování zdržel, ale například náměstek hejtmana Zbyněk Miklík materiál povolující těžbu rovněž podpořil.

Václav Židek o těžbě na Tlustci před volbami v roce 2020, které ho vynesly na post radního pro životní prostředí, napsal: „Zisk soukromé firmy podle mne veřejným zájmem jednoznačně není. Kámen, jehož získání vede k devastaci přírody a chráněných druhů v kraji, by měl být bezpodmínečně využit pro veřejný zájem v kraji. Ještě by se dala akceptovat stavba nové železnice, kdy by na oplátku došlo ke snížení emisí z individuální dopravy. Ale v případě těžby a přepravy kamene na stavby mimo dopravní projekty – v Libereckém kraji aktuálně žádný velký není zahájen, ani se k tomu neblíží – jde evidentně o devastaci krajiny bez potřebné protihodnoty. Dojde k odtěžení podstatné části kopce, produkci spalin při dopravě kamene, vibracím, zvýšené prašnosti a hluku. Na oplátku bude jen zisk firem zapojených do prodeje strategické suroviny.“

Dnes vidí schválení dokumentu, který těžbě říká ano, jako svou částečnou prohru. „Surovinová politika je komplexní dokument, který bych rád viděl v zcela jiné podobě. Možná se dá říct, že to byla prohra. Ale ta prohra začala už v roce 2017. A končila v roce 2021. V červnu 2020 proběhlo poslední kolo připomínkování a aktivně jsem připomínkoval. Pak jsem během roku dvakrát navrhoval úpravy před jednáním v Radě kraje, a tak oddálil hlasování a dosáhl menších změn (protože hlavní část dokumentu již byla od připomínkování 2020 relativně neměnná). Je to určitým způsobem prohra cirkulární ekonomiky celkově. Je špatně nastaven vstupní pohled na problematiku,“ odpověděl na dotaz naší redakce Václav Židek.

O tom, že svou roli nezvládl, jsou ale přesvědčeni Zelení Libereckého kraje, kteří se proti těžbě rovněž angažovali. „Podoba schválené surovinové politiky představuje fatální prohru Pirátů ve vedení kraje. Boj proti obnovení těžby na Tlustci byl hlavním bodem jejich programu, jejich současný krajský radní pro životní prostředí, Václav Židek, se v něm intenzivně angažoval,“ sdělil pro Náš Liberec Jindřich Felcman, předseda libereckých Zelených. „Jeho koaliční kolegové ze Starostů a ODS ho ale kompletně převálcovali. Možnost obnovy těžby je v surovinové politice výslovně připuštěná,“ dodal.

Václav Židek ale upozorňuje, že boj proti těžbě nekončí. Z jeho pohledu bude naopak nutné aktivity zesílit. „Jedna bitva skončila, ovšem boj za lepší hospodaření se surovinami pokračuje. Surovinová politika kraje není závazný dokument, může se na území kraje začít těžit i bez zmínění zdroje v ní.  A zároveň zmínění zdroje v RSP LK ještě nikomu nezaručuje možnost těžby. Stále se musí vypořádat vše, jak tomu bylo doposud. I v původní RSP LK se počítalo s těžbou na Tlustci, a přesto jsme ji dokázali jako obyvatelé blokovat. Tedy musíme v tom úsilí pokračovat, nic ještě není rozhodnuto definitivně,“ popsal své přesvědčení radní Židek.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Příběh Lesního koupaliště tak nějak odráží péči Liberce o veřejný prostor a svůj majetek vcelku za posledních šest let. Ačkoliv má město od státu
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali