Liberec schválil strategii rozvoje. Doufejme, že se jí nebude řídit, říká opozice

Strategie rozvoje je základním dokumentem, o který se samospráva města opírá při rozhodování o investičních i neinvestičních projektových záměrech. Dokument je důležitý také pro možnost čerpání státních i evropských dotací na jednotlivé projekty. Vedení města na něm pracovalo přes dva roky. Výsledek je ale naprosto špatný, tvrdí liberecká opozice s tím, že jsou špatně nastavené priority a že dokument samotný obsahuje zásadní faktické chyby.

Na tvorbě nové strategie se podílelo mnoho lidí, účastnila se jí jak odborná, tak i laická veřejnost. Do čtyř pracovních skupin bylo zapojeno celkem 163 osob. Kromě toho proběhlo v přípravné fázi dotazníkové šetření, kterého se účastnilo 485 respondentů, a také veřejné fórum v online formě. Průzkumy přinesly řadu konkrétních podnětů od občanů a poskytly informace o potřebách v jednotlivých tematických oblastech.

Strategii jako takovou schválilo zastupitelstvo města Liberce poslední březnový den letošního roku. Opozice ze Změny a LOL ale k dokumentu má řadu výhrad.

Strategie obsahuje analytickou část, která je rozdělena podle jednotlivých oblastí rozvoje. Na ni navazuje návrhová část, která definuje vize města, specifické cíle a opatření. Následuje část implementační, která určuje roli orgánů města a magistrátu v procesu realizace, evaluaci a monitoringu strategie, indikátory a v neposlední řadě akční plán. Pokud by byla strategie důsledně naplňována, přinesla by ale Liberečanům mnoho negativních dopadů na jejich životy, tvrdí opozice.

V klíčové návrhové části Strategie jsou stanoveny jednotlivé strategické cíle, které jsou rozpracovány do opatření se stanovenými indikátory. Zcela zásadním opatřením je zvýšení počtu obyvatel města ze 105 000 na 120 000 do roku 2040. „Tento cíl lze jistě vnímat pozitivně. Trend, kdy se lidé z venkova stěhují do větších měst, ve kterých mají širší nabídku pracovních příležitostí, je trendem obecným a žádoucím. Vždy je lepší, když není nutné za prací zbytečně daleko dojíždět. Ať už z ekologického, energetického či ekonomického hlediska. Pokud má ale město ambici tento cíl naplňovat, musí zároveň vytvářet takové podmínky, aby růst počtu obyvatel nezhoršoval podmínky pro obyvatele současné,“ popisuje hlavní východisko kritiky předložené Strategie Jindřich Felcman, zastupitel za Změnu pro Liberec.

Konkrétně pak kritizoval spolu s dalším opozičním zastupitelem za LOL – Liberec otevřený lidem, Jaromírem Baxou, zcela chybně nastavené parametry pro související opatření: „Počet míst v základních školách se má do roku 2030 zvýšit o pouhých 200. Pokud si ale spočteme, jakou potřebu míst by vyvolal nárůst počtu obyvatel o 7 000, tedy poměrný podíl z celkových 15 000 do roku 2040, vychází to na cca 850 míst,“ vysvětluje Jaromír Baxa, zastupitel za LOL – Liberec otevřený lidem, a dodává, že ta samá chyba se týká i kapacit mateřských škol, kde se předpokládá pouze 100 nových míst.

Felcman pak popsal další, dle něj chybně nastavené parametry: „Předpokládá se výstavba pouhých 280 nových městských bytů. Souběžně s růstem počtu obyvatel bude takto pasivní role města v bytové politice příčinou dalšího zdražování bydlení ve městě. To samé platí pro kapacity pobytových služeb určených pro staré a nemocné lidi. Do roku 2030 jich má dle Strategie vzniknout pouhých 100. Za posledních 10 let přitom v Liberci přibývá průměrně 500 lidí starších 65 let ročně. Budou mít důchodci, kterým dnes jejich úspory užírá zběsilým tempem inflace, dost peněz na drahá lůžka v soukromých domovech důchodců?“ ptá se J. Felcman. A celou situaci ještě glosuje: „Za to je zde ovšem vysoká ambice na zvýšení kontroly dost možná méně disciplinovaných zchudlých občanů města. Počet městských kamer se má dle Strategie zvýšit ze současných 52 na rovnou stovku.“

Jaromír Baxa si pak všímá nastaveného indikátoru u opatření ke snížení energetické náročnosti veřejných budov, který sám považuje za nesmyslný. Tedy především u škol, školek, úřadů apod. Do roku 2030 má jít o pouhá 2 %. „Ve světle zdražujících se cen energií a nyní navíc v souvislosti s konfliktem na Ukrajině je takto nastavený cíl naprosto směšný. Technologie energetických úspor v budovách se rozvíjejí nejrychleji v historii, současné vedení města všechny tyto souvislosti ale důsledně ignoruje,“ komentuje J. Baxa.

„Novou Strategii rozvoje města Liberec 2021+ je třeba vnímat jako politický manifest současného vedení města. Toto vedení ji přes dva roky připravovalo a propsalo do ní svůj pohled na budoucnost města. Po zkušenostech s 3 roky fungování koalice Starostů, ODS a ANO pro nás není překvapením, že se v této strategii ale zapomnělo na takovou „maličkost“. Tedy ty nejzákladnější potřeby lidí, kteří v Liberci žijí, “ uzavřel Jaromír Baxa.

Finální podoba Strategie je k dispozici na webových stránkách města v sekci dokumenty ke stažení. V tomto oddílu najdete také veškeré informace k celému procesu tvorby. 

Subscribe
Upozornit na
56 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Možná nejambicióznější projekt Libereckého kraje za posledních deset není v dobré kondici. Kolem plánů na vybudování obří fotovoltaické elektrárny v Ralsku krouží lobbisté i
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.