Lidé mají obavu z výstavby na Horské, pomoci mají nové zásady pro investory

Občané bydlící v okolí Horské ulice se znepokojením sledují plány na další zástavbu zdejšího okolí. Vedení města proto hledá dohodu s investorem, který zde chce realizovat novou výstavbu desítky bytových domů. Chce jej zavázat, aby se podílel na kultivaci okolí nového bytového komplexu, který výrazně pozmění zdejší lokalitu. Pomoci mu mají nové Zásady pro spolupráci s investory.

Rada města schválila podpis Memoranda o porozumění a spolupráci při přípravě a projektování projektu „Vilapark Horská“ se společností MILAPE s. r. o. z Prahy. Projekt zaštítí výstavbu 10 obytných domů v Ruprechticích. Radnice má nově v ruce nástroj, který by městu i občanům v okolí měl zajistit citlivý přístup ze strany investorů, což v minulosti nebylo v Liberci pokaždé pravidlem.

Předmětné memorandum vzniká v návaznosti na podnět několika obyvatel, kteří nesouhlasí se stavbou „Vilapark Horská“, z důvodu obav z nedodržení podmínek územního plánu ze strany investora. „Město z předmětných důvodů vytvořilo memorandum, které ubezpečí občany, že investor při stavbě dodrží podmínky územního plánu a nehrozí tak postavení předimenzované stavby co do výšky a záboru,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Investor bere na vědomí existenci dokumentu Zásady pro spolupráci s investory a výši kontribucí z nich vyplývající. Město Liberec se zavazuje připravit a patřičnými kroky projednat a předložit ke schválení „smlouvu o spolupráci“. V této smlouvě se investor zavazuje realizovat úpravy ulice Horská od křižovatky U koupaliště po vjezd do lokality před novou křižovatkou. „Město má zájem finanční prostředky, nárokované ze Zásad a deponované ve fondu, použít přednostně na vybudování chodníku v ulici U Pramenů v této lokalitě. Investor se zavazuje dodržet výškové členění bytových domů podle územní studie, přičemž bude zavázán sankcemi ve výši 15 milionů korun za překročení výšky každého stavebního objektu,“ doplňuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Zmíněné Zásady pro spolupráci s investory zastupitelé schválili na loňském listopadovém jednání. Nový dokument s názvem Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury si vytyčil cíl stanovení pravidel pro jednání o umístění investičních projektů na území města za transparentních a nediskriminačních podmínek. Zásady cílí na zrychlení procesu zahájení i dokončení jednotlivých staveb a kladou důraz i na koordinaci a řešení případných nejasností mezi investorem a městem ještě ve fázi předprojektové přípravy.

„Zásady kladou důraz především na rozvoj kvalitních veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, ale i dopravní a technické infrastruktury nebo např. staveb občanské vybavenosti, jako jsou školy či školky. Smyslem je nastavit férové podmínky pro všechny, kteří chtějí ve městě investovat. A zároveň zajistit garance, že se jednotliví investoři budou podílet na rozvoji nákladné městské infrastruktury a veřejného prostoru,“ uvedl k problematice vedoucí Kanceláře architektury města (KAM) Liberce Jiří Janďourek.

„Smyslem těchto Zásad je nastavit transparentní prostředí, s rovnými pravidly pro všechny investory, kteří hodlají na území města Liberce realizovat svůj investiční záměr a zároveň garancemi, které získávají město i developer. Chceme zajistit, aby se ve městě stavělo koncepčně a s novou výstavbou vznikalo také kvalitní vystavěné prostředí s potřebnou veřejnou infrastrukturou,“ říká Jiří Janďourek z Kanceláře architektury města Liberec.

Memorandum se společností MILAPE s. r. o. bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém dubnovém zasedání.

Subscribe
Upozornit na
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Suverénně nejúspěšnější politik Libereckého kraje, jehož voličům nevadí, že mu hrozí nepodmíněný trest za korupci, Martin Půta ze STAN/SLK, by rád vedl Liberecký kraj
Přesně před půl stoletím, tedy 21. září 1973, se slavnostně otevřel hotel s vysílačem na Ještědu, fenomenální stavba, která se stala symbolem Liberce i
Náš Liberec nedávno informoval, že liberecká radnice se chystá zvýšit daň z nemovitostí pro velké firmy, jelikož jejich areály zatěžují více městskou infrastrukturu. Mezi
Až 360 milionů korun. O tolik mohl být Liberec za posledních dvanáct let bohatší, kdyby zvedl daň z nemovitosti velkým firmám, které také nejvíce