Lidé mají obavu z výstavby na Horské, pomoci mají nové zásady pro investory

Občané bydlící v okolí Horské ulice se znepokojením sledují plány na další zástavbu zdejšího okolí. Vedení města proto hledá dohodu s investorem, který zde chce realizovat novou výstavbu desítky bytových domů. Chce jej zavázat, aby se podílel na kultivaci okolí nového bytového komplexu, který výrazně pozmění zdejší lokalitu. Pomoci mu mají nové Zásady pro spolupráci s investory.

Rada města schválila podpis Memoranda o porozumění a spolupráci při přípravě a projektování projektu „Vilapark Horská“ se společností MILAPE s. r. o. z Prahy. Projekt zaštítí výstavbu 10 obytných domů v Ruprechticích. Radnice má nově v ruce nástroj, který by městu i občanům v okolí měl zajistit citlivý přístup ze strany investorů, což v minulosti nebylo v Liberci pokaždé pravidlem.

Předmětné memorandum vzniká v návaznosti na podnět několika obyvatel, kteří nesouhlasí se stavbou „Vilapark Horská“, z důvodu obav z nedodržení podmínek územního plánu ze strany investora. „Město z předmětných důvodů vytvořilo memorandum, které ubezpečí občany, že investor při stavbě dodrží podmínky územního plánu a nehrozí tak postavení předimenzované stavby co do výšky a záboru,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Investor bere na vědomí existenci dokumentu Zásady pro spolupráci s investory a výši kontribucí z nich vyplývající. Město Liberec se zavazuje připravit a patřičnými kroky projednat a předložit ke schválení „smlouvu o spolupráci“. V této smlouvě se investor zavazuje realizovat úpravy ulice Horská od křižovatky U koupaliště po vjezd do lokality před novou křižovatkou. „Město má zájem finanční prostředky, nárokované ze Zásad a deponované ve fondu, použít přednostně na vybudování chodníku v ulici U Pramenů v této lokalitě. Investor se zavazuje dodržet výškové členění bytových domů podle územní studie, přičemž bude zavázán sankcemi ve výši 15 milionů korun za překročení výšky každého stavebního objektu,“ doplňuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Zmíněné Zásady pro spolupráci s investory zastupitelé schválili na loňském listopadovém jednání. Nový dokument s názvem Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury si vytyčil cíl stanovení pravidel pro jednání o umístění investičních projektů na území města za transparentních a nediskriminačních podmínek. Zásady cílí na zrychlení procesu zahájení i dokončení jednotlivých staveb a kladou důraz i na koordinaci a řešení případných nejasností mezi investorem a městem ještě ve fázi předprojektové přípravy.

„Zásady kladou důraz především na rozvoj kvalitních veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, ale i dopravní a technické infrastruktury nebo např. staveb občanské vybavenosti, jako jsou školy či školky. Smyslem je nastavit férové podmínky pro všechny, kteří chtějí ve městě investovat. A zároveň zajistit garance, že se jednotliví investoři budou podílet na rozvoji nákladné městské infrastruktury a veřejného prostoru,“ uvedl k problematice vedoucí Kanceláře architektury města (KAM) Liberce Jiří Janďourek.

„Smyslem těchto Zásad je nastavit transparentní prostředí, s rovnými pravidly pro všechny investory, kteří hodlají na území města Liberce realizovat svůj investiční záměr a zároveň garancemi, které získávají město i developer. Chceme zajistit, aby se ve městě stavělo koncepčně a s novou výstavbou vznikalo také kvalitní vystavěné prostředí s potřebnou veřejnou infrastrukturou,“ říká Jiří Janďourek z Kanceláře architektury města Liberec.

Memorandum se společností MILAPE s. r. o. bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém dubnovém zasedání.

Subscribe
Upozornit na
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Vedoucí odboru správy veřejného majetku na libereckém magistrátu Lukáš Hýbner rezignoval v souvislosti s aktuální korupční kauzou na svou funkci. Policií je obviněn a
Divadlo vpravdě absurdní připomíná vývoj kolem zakázky na rekonstrukci libereckého bazénu, kterou podle policie řídil šéf Syneru Petr Syrovátko. Primátor Jaroslav Zámečník a jeho
Liberečané se konečně dočkají veřejných záchodků. Zásadní stavební akce, kterou město slibuje svým občanům již dlouhé roky, by měla začít v následujících měsících. Radnice