Parkování na sídlištích lze řešit rychle a levně

Nedostatek parkovacích míst na sídlištích je letitý problém. Automobilů mají dnes lidé hodně, v době projektování sídlišť se s takovým počtem zkrátka nepočítalo. V programovém prohlášení současné vládnoucí koalice v Liberci, Starostů, ANO a ODS, se řešení tohoto problému slibovalo, cit.: „Budeme zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích.“ Jak se plnění tohoto slibu ale skutečně daří?

Slova, obrázky, nulové výsledky

Bohužel počínání města nelze označit jinak než fiasko. V roce 2019 vyhlásil náměstek Jiří Šolc parkovací revoluci – zavedení rezidenčních zón. Nedokázal ale tento plán lidem vysvětlit, po první vlně kritiky tak od něj ustoupil. Následně se tedy vedení města uchýlilo ke slibům a obrázkům. Do své dlouhodobé strategie rozvoje dopravy si nadiktovalo plán na budování parkovacích domů na sídlištích s náklady odhadnutými na 2,9 mld. Kč. Tedy něco zcela mimo finanční možnosti města, co se nikdy nestane. Na zatím jediném sídlišti, ruprechtickém, se dokončila monstrózní studie revitalizace sídliště. Ta řeší všechno možné, celkové náklady by byly v desítkách milionů. Avšak ani první etapu za 12 mil. Kč město nezvládlo. V listopadu 2021 zakázku zrušilo, protože všichni uchazeči o zakázku překročily maximální cenu.

Obr.: Výřezy z nového Plánu udržitelné mobility LBC-JBC, libereckým zastupitelstvem schváleno v dubnu 2022. Typická ukázka řešení problému způsobem „papír snese všechno“.

Trapným vyvrcholením snahy města s parkováním na sídlištích něco udělat se tak stala stavba nového parkoviště u Hokejky. S blížícími se volbami bylo zjevně potřeba ukázat Liberečanům něco reálného a nastala časová tíseň. Dosavadní nemohoucnost tak radní vyřešili po svém – parkoviště staví na černo, bez potřebného povolení. Stavební úřad už tuto záležitost řeší, vyzval k zastavení prací. To ovšem město ignoruje a velmi pravděpodobně za toto počínání schytá pokutu. Budeme jí platit my všichni, z našich daní.

Přitom stačí přemýšlet. A skutečně pracovat

Řešení přitom není složité a samotná urbanistická struktura sídlišť jej nabízí. Mezi jednotlivými domy jsou velké rozestupy, v nich se nachází často celkem široké komunikace. Tyto komunikace lze v mnoha úsecích zjednosměrnit, v případě potřeby i mírně rozšířit. Namísto podélného parkování tak bude možné na nich zřídit parkování šikmé, mnohdy na obou stranách komunikace. Oproti parkování podélnému se dosáhne při šikmém parkování dvojnásobku parkovacích míst. Taková parkovací místa jsou navíc na sídlišti rovnoměrně rozmístěna, blízko jednotlivým vchodům – to je zásadní výhoda proti parkovacím domům. I těm reálným, natož pak parkovacím domům iluzorním.

Postupně mapujeme situaci na jednotlivých sídlištích. Např. na sídlišti Broumovská je možné zjednosměrněním a dílčím rozšířením vhodných úseků ulic Sametová a Vlnařská dosáhnout cca 150 nových parkovacích míst. U sídliště Gagarinova by se zjednosměrněním dosáhlo snadno 200 nových parkovacích míst. Jednosměrný provoz by byl navíc mnohem bezpečnější. Na mnoha místech se nyní auta míjejí v úzkém prostoru mezi parkujícími auty, které jim v zatáčkách brání ve výhledu.

Obr.: Pracovní schéma úprav dopravního prostoru určené k projednání s obyvateli sídliště Broumovská. 147 parkovacích míst navíc, bezpečnější ulice, to vše za minimum nákladů, realizovatelné za pár měsíců.

Tyto návrhy budeme v příštích týdnech upřesňovat a veřejnosti je představíme. Chceme Liberečanům ukázat, že město lze řídit úsporně a přitom účinně. Obrázků a prázdných slov už mají všichni dost.

Jindřich Felcman, spolupředseda libereckých Zelených, člen Zastupitelstva města Liberec, předseda klubu Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
84 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Radnice selhává v řadě zcela zásadních oblastí, které se týkají péče o město. Každý, kdo má oči, tak to musí vidět. Proto vedle již
Náš Liberec v týdnu informoval, že kdysi oblíbená restaurace v areálu LVT na dnešní Masarykově třídě půjde k zemi. Její osud, stejně tak jako
Pod Ještědem žijeme už od devadesátých let jako v pohádce. Ne, ne že bychom se tu měli tak krásně a spokojeně. Nebo, že by
Je to už trochu upachtěné téma. Ale spor o sběrný dvůr byl první výrazný rozpor mezi stranami (tehdy) nové koalice. Jenže to psal rok
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.