nášLiberec

Search

Hra o bazén

Již dlouhou dobu se řeší co se zavřeným bazénem v ZŠ Švermova. Mnozí z nás jej využívali během školní výuky a někteří i ve volném čase. Na sklonku loňského roku byla z iniciativy pana Pavla Felgra založena petice za zachování a rekonstrukci bazénu. Diskuze a informace ohledně našeho bazénu v roce 2022 bohužel poněkud utichla.

Poslední mnou dohledaná zmínka zazněla na jednání zastupitelstva 24.2.2022 z úst pana primátora Zámečníka. Zaznělo, že pracovní skupina ohledně libereckých bazénů se naposledy sešla v listopadu 2021, chtěla řešit bazén na Františkově, ale vlastně se k tomu vůbec nedostala. O to víc nás překvapil nález v registru smluv, kde se objevila smlouva za 2 262 700 Kč se společností Digitronic na vypracování projektové dokumentace na přestavbu bazénové haly. Smlouva byla zveřejněna 24.3.2022. Na jejím základě by měla vzniknout dokumentace na vybudování šesti nových učeben se zázemím. O tomto zásadním rozhodnutí nebyl osadní výbor informován a dle smlouvy to vypadá, že je rozhodnuto. Pokusíme se zjistit další podrobnosti.

Trochu historie naší školy

Stará budova byla postavena v roce 1901. K ní se v několika etapách (1960, 1972, 1976) připojily nové budovy a bazén. Sama stará budova byla při těchto dostavbách přestavěna a rozšířena o tři učebny. V období, kdy jsem školu navštěvoval (1993-2002), došlo ke zrušení ZŠ Na Bojišti a studenti přešli k nám. V roce 2009 město zavírá bazén. V říjnu 2011 město prodává starou budovu školy za 11 000 000 Kč (Vysoká škola Karla Engliše a.s., předkládá Martina Rosenbergová, Jiří Šolc).

Zde bych se zastavil. Součástí kupní smlouvy byla totiž podmínka, že budova bude využitá na provoz školského zařízení minimálně 10 let. To nebylo splněno a proto byla v lednu 2014 nabídnuta stará budova školy opět městu za stejnou částku. Tehdy město nabídku odmítlo (předkládá Martina Rosenbergová, Jiří Šolc). Níže cituji pár vět z odůvodnění…

V územním plánu, ve stávajícím i v návrhu nového, je budova i přilehlé pozemky zařazeny do ploch občanské vybavenosti – školství. Jiné využití objektu musí být odsouhlaseno stavebním úřadem v přenesené působnosti státní správy. Vedoucí stavebního úřadu prostřednictvím tajemníka MML byl upozorněn, že není v zájmu samosprávy, aby bylo povoleno jiné využití budovy – např. na ubytovnu. Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic nedoporučuje zpětný odprodej objektu a to z důvodu, že v současné době nemáme potřebné finanční prostředky na jeho výkup ani na jeho další využití.

V únoru 2014 podává Vysoká škola Karla Engliše novou nabídku na koupi za 7 000 000 Kč. Vedení města nabídku akceptuje a záměr v květnu 2014 schvaluje (předkládá Martina Rosenbergová, Jiří Šolc). Níže uvádím několik citací z tohoto zastupitelstva.

SML prodalo předmětnou budovu v roce 2011 za 11 Mil Kč, přestože posudek hovořil o částce 9 Mil Kč. Posudek je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Nabyvatel VŠKE investoval do nových sociálních zařízení cca 1,2 Mil Kč a po necelých třech letech užívání „vrací“ tuto budovu zpět městu za 7 Mil Kč. I se započítáním doprovodných nákladů na daň z převodu nemovitosti a aktualizací posudku můžeme hovořit o „výdělku“ města cca 5 Mil Kč……… Posledním jednáním s managementem VŠKE bylo navíc dohodnuto, že setrvají v předmětné nemovitosti v nájmu minimálně 5 let za min. 276 tis ročně, viz písemnost VŠKE-SML. Tento nájem bude realizován v nejvyšším patře budovy, nevhodném pro provoz tříd ZŠ. Zde tedy SML může očekávat dalších 1,4 Mil Kč z nájemného. Energie si budou hradit sami. Bylo také dohodnuto, že kupní cena by byla rozdělena do dvou splátek, kdy prvních 3,5 Mil kč by bylo splaceno letos a druhých 3,5 Mil Kč do února 2014, čímž by došlo k rozložení kupní ceny do dvou rozpočtových roků…….. S ohledem na předpokládaný demografický vývoj (spádový obvod 13) očekáváme jen v této oblasti každoroční nárůst počtu žáků ve škole cca 50 dětí. Vzhledem k nedostatečným rezervám v kapacitách škol na území SML doporučuje PO budovu koupit.

V únoru 2018 byl zastupitelstvu předložen návrh na změnu územního plánu z plochy veřejné vybavenosti – školství na plochu na bydlení. Návrh byl zamítnut. Další informace o osudu staré budovy školy se mi bohužel nepodařilo dohledat. Nenašel jsem zmínku o změně územního plánu, ani odůvodnění prodeje nynějšímu vlastníkovi. Ve starém územním plánu je pozemek veden jako plocha veřejné vybavenosti, v novém už jako plocha na bydlení. Pokud někdo dohledá více informací, budu rád za doplnění. Nyní v budově nalezneme Pytloun Apartments Liberec. Dnes chce město vybudovat z uzavřeného bazénu šest nových učeben. Zdůvodnění přestavby jsem bohužel nenašel.

Osobní zamyšlení na závěr

Při tvorbě webu jsem hledal nějaký úvodní obrázek s dominantou Františkova, ale žádnou jsem nenašel. To mě vedlo k zamyšlení, co vlastně na Františkově z veřejné infrastruktury máme. Ano máme školu, školku a poštu. Na našem území sídlí Státní okresní archiv Liberec, zasahujeme i kousek do letiště, v areálu domova seniorů se rozprostírá hezký park a nalezneme zde i několik hřišť. To mi ale stále připadá málo. Dovolím si drobnou citaci z Knihy o Liberci.

„Františkov dodnes nemá vlastní kostel a také ostatní vybavení obce bylo dlouho skromné.“ Dále se píše. „…. v několika etapách dostavěna škola, jejíž chloubou se stal první školní bazén v Liberci.

Otázkou je, zda právě náš bazén není opravdu naší chloubou. Bazén byl dříve v odpoledních hodinách otevírán i pro veřejnost. Vybudováním učeben přijdeme o možnost poslední veřejně přístupné budovy na našem území. Je kapacita naší školy opravdu naplněna a vybudování učeben nutností? I kdybychom se s bazénem rozloučili, nenašlo by se jeho lepší veřejně přístupné využití (kulturně-společenské centrum, tělocvična,…)? Jaký je váš názor?

Jakub Mišák, Liberec – Františkov

Subscribe
Upozornit na
54 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Černým písmem: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice se změny senátního obvodu
Vážený pane premiére, vítejte ve skanzenu. V kraji, ve kterém je nejzaostalejší střední školství v rámci celé České republiky. Vaši političtí partneři v čele s
Kdo pozorně sleduje korupční kauzu kolem kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, nemohl být překvapen přiznáním hlavního obžalovaného, tedy stavebního gigantu Metrostav. Navzdory mediálnímu
Nejprve zisk nadnárodních korporací a řetězců, až potom svátek svobody a demokracie. Realita dnešního státního svátku, který je honosně nazván Den boje za svobodu