Boris Pospíšil: Jablonecká energetická nechce vydělávat na vysokých cenách energií

Jablonecká energetická a.s. je městskou společností a funguje již od 90. let 19. století. Jejím primárním cílem je postarat se, aby občané Jablonce nad Nisou měli jisté teplo za rozumné ceny. V nynější době dodává Jablonecká energetická teplo a teplou vodu více než čtyřem tisícům jabloneckých domácností, firem, škol a průmyslových areálů. V následujícím rozhovoru o energetice, zdražování a turbulentní době hovoří Boris Pospíšil z ODS, člen představenstva pověřený řízením společnosti Jablonecká energetická a.s. 

Jak vnímáte celkově zdražování v oblasti energetiky? Jak se ceny zvýšily u vás v Jablonecké energetické?

Situace na trhu s energiemi je samozřejmě složitá. Na jedné straně je tu turbulentní nárůst cen, na druhé straně je otázka dostatečné kapacity plynu. S obojím se v různé míře potýká celá Evropa.

Jablonecká energetická je stabilní městskou společností se zdravým hospodařením, která je schopná se o jablonecké občany, resp. své odběratele, postarat. Teď se potvrzuje, že kroky, které byly v minulosti na záchranu teplárny a soustavy CZT ze strany města Jablonec nad Nisou podniknuty, měly smysl. Díky své stabilitě umí Jablonecká energetická teď zabránit tomu, aby důsledky aktuálně nestabilního energetického trhu dopadly na odběratele plnou silou. Přitom stále zůstává prostor pro další rozvoj společnosti v souladu s trendy zelené energetiky

Zdražovali jsme dvakrát. Poprvé od ledna 2022 a k druhému navýšení jsme přistoupili až v dubnu, a to proto, abychom postupným navýšením umožnili svým zákazníkům přežít zimu za relativně nízké ceny. Jablonecká energetická se dalšímu zdražení určitě nevyhne, v tuto chvíli je ale, vzhledem k situaci na trhu, předčasné hovořit o konkrétních částkách.

Za současné situace je důležité diverzifikovat energetické zdroje tak, abychom nebyli závislí pouze na drahém plynu. Do výroby tepla proto zapojujeme kogenerace i fotovoltaické elektrárny a všechny tyto procesy stále běží. V příštím roce by měla začít výstavba další kogenerační jednotky v ulici Mechová. Instalujeme fotovoltaické elektrárny a prověřujeme možnosti pro využití tepelných čerpadel. Za důležitý považuji fakt, že Jablonecká energetická sice dodává teplo třetině jabloneckých obyvatel, ale jako energetický manažer města dělá vše pro to, aby udržela náklady na energie obecně pro všechny městské objekty a organizace co nejnižší. Tím zůstane více peněz v rozpočtu města na další využití. To je dlouhodobý úkol a s touto perspektivou pracujeme při plánování dílčích kroků. 

Zvládají klienti i přes poměrně velké zdražování platit zálohy?

Zatím jsme nezaznamenali žádné problémy s úhradami. Už od loňska navíc zaznamenáváme zájem o připojení k centrálnímu zásobování a nové odběratele také postupně připojujeme. 

Jak velké procento vašich klientů má smlouvu fixovanou? Doporučili byste v této turbulentní době smlouvu zafixovat? Na jak dlouhou dobu byste doporučili smlouvu fixovat?

Většina našich zákazníků má smlouvy na dobu neurčitou. Ti, kteří mají smlouvu na dobu určitou, s různou délkou trvání, mají benefit v podobě slevy ze základní ceny. Co se týče fixací, na to není jednoduchá odpověď. My nejsme obchodníkem s plynem ani elektřinou, jsme výrobci tepla, takže naše ceny se odvíjí od cen komodit. Co se týče elektřiny či plynu, tam bych uzavření smlouvy na dobu určitou nedoporučoval. 

Jak se na zdražování dívají zaměstnanci vaší firmy? Bude mít firma díky zdražování energetických komodit větší zisk? Jak to celkově ovlivní cash flow?

Naším cílem rozhodně není vydělávat na vysokých cenách energií, ale zefektivnit výrobu tepla, i proto Jablonecká energetická jde cestou obnovitelných zdrojů a zelené energetiky. Děláme vše proto, aby našim odběratelům bylo doma dobře.

Starostové vyzývají vládu ke kompenzacím zdražování. Co si o tom myslíte? Co jiného by mohla udělat vláda, aby se situace zlepšila?

Podle mého názoru vláda dělá vše, co jí v současné době situace umožňuje. Kvůli dědictví po vládě ANO s podporou SPD a komunistů to nemá vůbec jednoduché. Nedávno sněmovna schválila vládní návrh na zavedení úsporného tarifu na energie, který se vztahuje i na centrální vytápění. Je to dobrý krok. ČR je jako otevřená ekonomika silně svázaná s EU a především s Německem, takže možností, jak situaci řešit, není mnoho. Přesto si myslím, že tu jsou. Třeba zdanění mimořádných zisků vyvolaných růstem cen energií.

Jaká je podle vašeho názoru prognóza do budoucna? Porostou ceny energetických komodit i nadále?

Domnívám se, že nějakou dobu ještě ano, ale pak se trhy zklidní a ceny budou pomalu klesat. Nicméně na cenovou hladinu roku 2021 se asi nedostaneme. Zásadní pro další vývoj cen komodit je i postoj EU, Green deal a podmínky, které se aktuálně podařilo českému premiérovi v Bruselu vyjednat. 

Je možné, že se po skončení války na Ukrajině vrátí vše do normálu? Nebo máme počítat s tím, že ceny již zůstanou v této podobě?

Je zřejmé, že ruská agrese ovlivnila ceny energií u nás i v ostatních státech Evropy naprosto zásadně. Vinou německé politiky posledních 10 či 15 let jsme se i my, částečně i naší chybou, stali extrémně závislými na ruské ropě a plynu. Jakmile se tato situace vyřeší, budou na to samozřejmě trhy reagovat. Dle mého pozitivním způsobem.

Jsme ale odborníci na teplárenství a energetiku, nikoli na predikci vývoje na světových trzích či záležitosti mezinárodní bezpečnosti.

  

Vyjádření opozičního zastupitele Jakuba Macka (Společně pro Jablonec) k rozhovoru o společnosti Jablonecká energetická 

1/ Jaký názor máte na společnost Jablonecká energetická? V minulosti byla JE předmětem kauzy kvůli tomu, že odmítala poskytovat informace. Můžete stručně popsat, v čem byl problém a proč se vůbec něco podobného dělo? 

K první otázce můžu jen říct své domněnky podpořené rozhovory s bývalými a někdy ještě současnými členy dozorčí rady a představenstva JE. Smlouvu, kterou jsem žádal, tj. smlouvu o směnečném programu, mi společnost nechtěla dát kvůli údajnému obchodnímu tajemství, správně Komerční banky, které ale JE vydávala za své obchodní tajemství. Tvrdili, že pokud by toto obchodní tajemství prolomili, údajně by poškodili JE. Ve skutečnosti nechtěli připustit soudní precedent, který by jim i v budoucnosti nařizoval poskytovat v podstatě všechny informace, o které by kdo zažádal. Zkrátka nechtěli, aby jim kdokoli viděl pod prsty. 

2/ Víte o nějakých dalších kauzách týkajících se JE? 

Společnost Jablonecká teplárenská a realitní, JTR (později Jablonecká energetická, JE) má za sebou složitou historii, kdy se po revoluci dostala do majetku města, které poté 2/3 majetkového podílu zprivatizovalo, JTR se postupně dostala do vlastnictví MVV, jejímž cílem byla jen maximalizace zisku, který neinvestovala zpět, což byla samozřejmě i chyba tehdejších vedení města a způsobu privatizace. Když už byly ceny tepla vlivem zastaralých rozvodů tepla a velkým energetickým ztrátám neúnosné, v jednu dobu dokonce nejvyšší v ČR, padlo kontroverzní rozhodnutí o odkupu privátního podílu teplárny za vysokou cenu zpět (po odkupu došlo k přejmenování na JE).

Poté následovaly dlouhé dohady, jak s JE dál. Mnoho bytových domů a podniků se od soustavy CZT odpojovalo a budovalo své vlastní plynové kotelny, tomu město skrze stavební úřad i samosprávu, resp. zastupitelstvo bránilo s argumentem, že se tím rozbíjí efektivní síť centrálního zásobování teplem. Jiní namítali, že kvůli vysokým energetickým ztrátám v potrubí už není soustava CZT efektivní a navíc mnoho domů už se od ní odpojilo a už nikdy se nepřipojí, takže i po opravě rozvodů by tento systém nebyl životaschopný. Vyhrála taková hybridní cesta. Město dál bránilo domům, které se chtěly odpojit, aby to udělaly, jelikož záměrem bylo rozdělit město na menší celky, v rámci kterých měly vzniknout menší blokové plynové kotelny v sídlištních výměnících, kde původně docházelo k převodu páry z centrální výtopny na horkou vodu, která poté byla sekundárními rozvody dodávána do jednotlivých domů. Takto bylo vybudováno ve městě 20 blokových plynových kotelen, které nyní fungují. Asi ve třech byly instalovány ještě kogenerační jednotky firmou ČEZ ESCO, která si od JE tyto kotelny pronajímá, z plynu vyrábí elektřinu a ohřívá vodu, kterou zpět prodává JE, a ta ji dodává konečným zákazníkům.

Nevýhodou je, že JE zůstala výhradně závislá na plynu, žádný jiný energetický zdroj nemá. Teprve nedávno nainstalovala na první kotelnu solární panely, které nepatrné množství plynu nahradí. S tím by chtěla pokračovat na další kotelny a střechy budov ve vlastnictví města a jiné objekty. To je ale zatím hodně pomalý proces a nahradí to jen marginální objem plynu ve velmi dlouhém horizontu při dalších vysokých investicích, které by částečně znehodnotily investice do stávajícího plynového systému.

Sečteno podtrženo v třicetileté historii JTR/JE došlo k stamilionovým transakcích a investicím, jde o velmi komplexní systém a vztahy, nikdy nebyla potvrzena žádná korupce či manipulace s veřejnými zakázkami. Bylo mnoho názorů, že transakce nebyly správně naceněné, samozřejmě v neprospěch města a ve prospěch MVV, řešila se různá trestní oznámení hlavně na zpětnou koupi podílu od MVV, ale nic z toho se nikdy nepotvrdilo.

Subscribe
Upozornit na
14 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32