19. Říjen, 2022

Je po volbách, skončilo povolební vyjednávání a byli jmenováni noví liberečtí radní. Zastupitelé za Liberec otevřený lidem budou další 4 roky v opozici. Je tak vhodné obšírněji vysvětlit veřejnosti náš pohled na průběh a výsledek povolebního vyjednávání. S čím jsme do vyjednávání šli? Od začátku bylo naší prioritou stát se součástí koalice. Mezi naše…

19. Říjen, 2022

Včera byla zvolena nová městská rada v čele s primátorem Jaroslavem Zámečníkem. Nicméně hlasování o jednotlivých náměstcích a radních dává tušit, že Liberec čekají další čtyři roky hádek a rozporů uvnitř koalice. Primátor Jaroslav Zámečník (STAN/SLK) byl zvolen všemi hlasy koalice, dalo mu hlas 29 zastupitelů z 39. Ve svém projevu, kde obligátně zmínil…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.