24. Říjen, 2022

Jeden z nejznámějších libereckých architektů a akademiků, Jiří Suchomel získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury za průkopnictví v oblasti udržitelné architektury. Oceněn byl i za založení a dlouhodobé vedení a rozvíjení dnešní Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Profesor Jiří Suchomel byl oceněn včera v Národním divadle v Praze. Za Jiřím Suchomelem stojí…

24. Říjen, 2022

Lesy na Liberecku letos obohatí na 70 000 mladých stromků. Vybrány byly převážně takové druhy, které v nich nejvíce chybí, tedy buky, duby či například jedle. Stovky z nich pak vysází firemní dobrovolníci, kteří se hlásí a nabízí svou pomocnou ruku. Místní lesy tak budou díky tomu druhově, věkově i geneticky rozmanitější. To je…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.