22. Listopad, 2022

Liberecký kraj v době ekonomické krize zvyšuje ceny dopravy a nepodpoří ani zachování některých pokladen Českých drah. Děje se tak za situace, kdy domácnosti v České republice chudnou kvůli inflaci a zvyšujícím se cenám energií, pohonných hmot a potravin. Kraj přitom od státu dostane největší peníze za svou existenci a jeho rozpočet bude o…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.