Liberec má nové koaliční prohlášení, jaké jsou nejzajímavější body?

Liberecká koalice STAN/SLK, ANO, ODS a Pirátů představila nové programové prohlášení. Trvalo to o měsíc déle, protože zejména koaliční partneři vítězných Starostů měli výhrady k vizím STAN/SLK, které považují za nereálné a sloužící zejména jejich marketingu. I tak prohlášení obsahuje sliby, které Liberečané slýchají minimálně čtyři roky. Jsou v něm ale i zajímavé a nápadité momenty.

Liberec má novou vládu a rekordní počet náměstků. Dokonce zvýšil i odměny pro neuvolněné radní, bude proto zajímavé sledovat, zda se tato skutečnost také promítne do efektivity při plnění programového prohlášení.

Některé sliby se přitom opakují již z minulého volebního období. Například vedení města opět slibuje odstranění „provizorních stavebních buněk“ na autobusovém nádraží, které zde provizorně stojí již čtvrt století. Před čtyřmi lety byl přitom hotový projekt a sehnané peníze, primátor Jaroslav Zámečník (STAN/SLK) ale vše odevzdal svému stranickému šéfovi, hejtmanu Martinu Půtovi. Ten projekt nezvládl a stavební buňky provizorně na libereckém autobusáku hnijí dál.

Opět se rovněž má rekultivovat kdysi slavný areál LVT. I to ovšem téměř identická koalice slibovala před čtyřmi lety a nestalo se, snad kromě slibů, nic. Město sice dává prostředky na chod kina Varšava, ale byli to zejména Starostové a ODS, kteří opakovaně (naposledy v roce 2019) zařízli potřebné prostředky na jeho opravu. Nyní ji ale opět slibují, pomoci má prohlášení Varšavy kulturní památkou.

Největší plány má nově zřízený odbor městské architektury a veřejného prostoru. I zde ovšem vypadávají kostlivci ze skříně, jako například realizace sběrného dvora, která byla rovněž před čtyřmi lety hotová, ale padla kvůli hádkám v koalici. Ovšem sliby jako oprava 50 ulic, 10 libereckých sídlišť, kanalizace pro Harcov, Ostašov a další čtvrti vypadají velkolepě. Bude zajímavé sledovat, kolik se jich podaří splnit. Zřejmě pro jistotu vypadla tradičně slibovaná náplavka u Nisy….

Město slibuje i lanovku na Ještěd, kde se mu ale musí podařit najít peníze na výkup pozemků či strategického partnera. Stejně jako před čtyřmi lety je na stole i oprava bazénu, který se ovšem stal jedním z pomníků nesplněných slibů bývalé koalice. Nyní je město ale opatrnější a již nehlásá obří, miliardové rekonstrukce. 

Koaliční prohlášení ale obsahuje i zajímavé a přínosné momenty, které sice nejsou tak hlasité své velkolepostí, ale mohly by, naopak pro svou jednoduchost a nápaditost, zlepšit život v Liberci. Zajímavá je například nabídka osadním výborům účast v hodnotících komisích větších veřejných zakázek či zavedení příspěvku pro fungování takových výborů. Jenomže peníze pro výbory byly slibovány rovněž již v roce 2018 a celá práce s nimi po celé minulé období nestála za moc, ale účast místních a jejich zapojení do diskuse u veřejných zakázek může být zajímavý prvek ve fungování obce.

Dobrou zprávou je i navýšení peněz pro sociální služby i nezávislou kulturu, byť nejde o nějaké horentní sumy, které by obojí výrazněji vylepšily, je to dobrý signál. V koaličním prohlášení se objevuje i závazek dál realizovat veřejné objekty zpříjemňující život občanů, jako jsou například pítka, lavičky, koše a grilovací místa. To dělala dobře již Kancelář architektury města pod svým vedoucím, který je nyní náměstek, tak se snad Liberec dočká více podobných realizací. Jsou to drobnosti, ale živote ve městě skutečně zkvalitňují. Podobné je to s financováním podpory památkové zóny ve městě.

Signál, že by se i Liberec mohl vydat moderní cestou, jsou i body koaličního prohlášení, které se zavazují podpořit zdroje obnovitelné energie, a to například na městských budovách, což povede i k větší energetické i ekonomické samostatnosti. Zajímavě zní i vznik agentury pro nájemní bydlení a další podpora pro bydlení sociální. 

Kompletní programové prohlášení koalice STAN/SLK, ANO,ODS a Pirátů pro volební období 2022 až 2026 je zde:

Ekonomika a správa města
● Vytvoříme vstřícné prostředí pro návštěvníky magistrátu při čekání.
● Každý rok splatíme dluh města minimálně ve výši 100 mil. Kč.
● Participativní rozpočet budeme organizovat každoročně, postupně navýšíme finance vyčleněné na
projekty až na 10 mil. Kč ročně a upravíme kategorie projektů.
● Vyčleníme příspěvek pro osadní výbory na jejich fungování.
● Pro posílení transparentnosti nabídneme osadním výborům účast v hodnotících komisích větších
veřejných zakázek.
● Daň z nemovitosti nebude obyvatelům Liberce navýšena.
● Budeme usilovat o vznik centrálního skladu civilní ochrany obyvatelstva.
● Navýšíme počet strážníků městské policie.

Strategický rozvoj a dotace
● Budeme vyhledávat dotační finanční zdroje, připravovat projektové žádosti a pomáhat s realizací
projektů ve všech oblastech rozvoje města.
● Začneme připravovat rozšíření Domu seniorů Františkov pro navýšení lůžek libereckým občanům.
● Budeme pracovat na projektu obnovy libereckého výstaviště, a to konkrétně rekonstrukci
Technikova pavilonu a budovy bývalé diskotéky Casino.
● Odstraníme buňky u autobusového terminálu a zázemí nádraží přesuneme do budovy Uranu.
● Budeme hledat dotační zdroje na výstavbu kanalizací a realizovat je jako zásadní ekologická
opatření.

Sociální záležitosti
● Navýšíme financování sociálních služeb na území města ze současných 7 na nejméně 12 mil. Kč
(včetně terénních služeb).
● Posílíme kapacity tzv. odlehčovací služby pro pečující.
● Podpoříme vybudování kapacit dětské paliativní péče ve městě.
● Budeme pokračovat v úspěšném projektu asistentů prevence kriminality.
● Budeme maximálně spolupracovat s Libereckým krajem na modernizaci krajské nemocnice
a výstavbě Centra urgentní medicíny.

Školství, kultura a cestovní ruch
● Ve školách budeme podporovat a financovat intenzivnější prevenci rizikových jevů, ale
i vzdělávání dětí ve zdravotní výchově a praktickém nácviku první pomoci.
● S Libereckým krajem budeme jednat o založení liberecké konzervatoře jako místa vzdělávání
hudebních a dramatických talentů.
● Budeme pokračovat v modernizaci Divadla F. X. Šaldy a udržíme jej jako třísouborové divadlo.
● Přispějeme každému školákovi ze základní školy na vstupenku na alespoň jedno divadelní
představení za rok.
● Zajistíme další financování na opravu kina Varšava jako kulturní památky.
● Postupně navýšíme finanční objem dotací na podporu nezávislé kultury na nejméně 4 mil. Kč.
● Veškeré finance vybrané z turistických poplatků za ubytování věnujeme na rozvoj cestovního
ruchu ve městě.

Architektura, veřejný prostor a dopravní stavby
● Budeme i nadále usilovat o výstavbu rychlého vlakového spojení do Prahy včetně realizace
krajského přestupního terminálu veřejné dopravy, tzv. Central station.
● Budeme pokračovat v projektu Papírové náměstí 2030.
● Finančně podpoříme obnovu architektonicky cenných objektů ve městě a budov v městské
památkové zóně.
● V Londýnské ulici vybudujeme sběrný dvůr a ReUse centrum pro opětovné využití starých, ale
stále funkčních věcí.
● Postupně dobudujeme chybějící přístřešky a nástupiště na zastávkách MHD a vylepšíme zastávky
pro meziměstské autobusy na terminálu Fügnerova.
● Připravíme a zahájíme revitalizace 10 libereckých sídlišť včetně řešení parkování a dětských hřišť
– například ve Vesci, Ruprechticích, na Gagarinově a dalších.
● Zrevitalizujeme okolí přehrady Harcov a Veseckého rybníku, stejně tak budeme podporovat další
rozvoj Lesního koupaliště.
● Napříč městem budeme vysazovat stromy a umisťovat veřejné objekty zpříjemňující život občanů,
jako jsou například pítka, lavičky, koše a grilovací místa.
● Budeme pokračovat v budování chybějících úseků vnitřního městského okruhu i dalších
potřebných komunikací, a sice v ulicích Sokolská, Nová Pastýřská a Vítězná.
● Provedeme opravy nejméně 50 ulic po celém městě.
● Projekčně dokončíme a budeme realizovat investiční projekty, zejména Strakonická a Nová
Baltská.
● Projekčně připravíme projekty Nová Žitavská a první etapu nové obchvatové komunikace
mimoúrovňové křižovatky Oblouková.
● Zrealizujeme připravené a s osadními výbory projednané projekty jako např. chodník v Křižanské
ulici nebo točku MHD Plátenická.
● Postavíme nové chodníky v ulicích Ostašovská, Londýnská i na dalších místech.
● S pomocí dotací zrevitalizujeme okolí parku na Rybníčku včetně přilehlé cyklostezky Odra-Nisa.
● Budeme prověřovat napojení sídliště Rochlice ekologickou veřejnou dopravou.
● Při výstavbě bytů a domů ve městě budeme dodržovat Zásady statutárního města Liberec pro
spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury.
● S pomocí dotace a vícezdrojového financování zrealizujeme projekty kanalizací Ještědská
a Kadlická, Lukášovská jako přínos k čistotě vod na území města.
● Připravíme projektovou dokumentaci na odkanalizování Karlinek a části Ostašova.

Územní plánování, energetika a majetkoprávní záležitosti
● Městské objekty v maximální možné a efektivní míře využijeme k instalaci solárních panelů.
● Vykoupíme pozemky pod lanovou dráhou na Ještěd a najdeme partnera, který ji na své náklady
vybuduje a bude provozovat.
● Nabídneme občanům města nové plochy pro zahradničení a komunitní zahrady.
● Budeme se snažit naplnit parametry požadavků, aby se Liberec mohl zařadit po roce 2030 mezi
klimaticky neutrální města Evropy.
● Zaměříme se na městskou komunitní energetiku a připravíme plán na její realizaci.

Technická správa a informační technologie
● Prověříme organizaci linek MHD.
● Předplacené kupóny pro MHD bude možné pořídit online a prostřednictvím aplikace.
● Zavedeme úseková měření rychlosti ve městě s cílem zvýšení bezpečnosti.
● Budeme pokračovat v nefinanční podpoře provozu sdílených kol a koloběžek ve městě.
● V Technických službách města Liberec změníme systém správců komunikací a zavedeme grafický
systém kontroly prací ve vrstvě GIS přístupný vedení města a veřejnosti.
● Zveřejníme mapu města, která bude obsahovat například přehled aktuálních i budoucích uzavírek
a rekonstrukcí, aby občané znali termín oprav předem.
● Rozšíříme počet životních situací, které budou moci občané vyřídit pomocí Portálu občana – nově
bude možné třeba vzdáleně získat kartu pro parkování v rezidenční zóně.
● Připravíme výstavbu první bioplynové stanice v Liberci, abychom energeticky využili bioodpad z
území města.
● V rozpočtu města budou vyčleněny prostředky na celoplošné opravy chodníků a zároveň
navýšíme prostředky směřující do údržby komunikací.
● Budeme efektivně nahrazovat veřejné osvětlení tak, abychom snížili spotřebu a emise CO2.

Majetková správa, sport a sportovní infrastruktura
● Při stavbě nových a rekonstrukcích stávajících veřejných staveb budeme usilovat o maximální
energetickou soběstačnost budov, a to při dodržení ekonomické efektivity.
● Zrekonstruujeme městský plavecký bazén při hledání cest vícezdrojového financování, aby zůstal
centrem sportu i odpočinku pro občany města a zachoval si i celorepublikový význam.
● V centru postavíme moderní a bezpečný skatepark v celobetonové a bezúdržbové podobě.
● Vytipujeme vhodná místa pro vybudování workoutových hřišť a zajistíme jejich výstavbu.
● Spolu s řediteli základních škol najdeme cestu k otevření školních hřišť veřejnosti.
● Zdvojnásobíme příspěvek na pravidelnou sportovní činnost mládeže, navýšíme podporu
sportování a dalších zájmových aktivit mládeže ve městě na 34 mil. Kč ročně s bonifikací pro kluby
s vyšší energetickou náročností.
● Zaměříme se na rozvoj sportovního areálu Vesec (např. o moderní autokemp, lanové centrum,
pumptrack, trial park a podobné sportovně rekreační aktivity), sportovního areálu Ještěd a Sport
Parku jako míst volnočasových aktivit.
● Budeme se věnovat rekonstrukci a rozvoji sportovišť a sportovní infrastruktury.
● Budeme rekonstruovat školní budovy v majetku města – například půjde o základní školy
U Soudu, Barvířská, Orlí či Ještědská nebo mateřskou školu Stromovka.

Městské bydlení a místní Agenda 21
● Dokončíme 1. etapu sociálního bydlení v ulici Na Žižkově a budeme pokračovat v přípravě dalších
projektů a rekonstrukcích městských bytů.
● Připravíme vznik městské agentury pro nájemní bydlení.
● Zajistíme pokračování úspěšného Centra bydlení Liberec na podporu zabydlování občanů města,
ale i pro řešení přechodného bydlení ve složitých situacích.
● Zapojíme veřejnost do přípravy projektů důležitých staveb.
● Zapojíme veřejnost do přípravy digitálních projektů (např. online lítačka, Portál občana apod.) ve
formě uživatelských testování.
● V pravidelné dvouleté frekvenci budeme pořádat veřejná fóra s občany.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nové stání soudu, který se zaobírá libereckou velkou korupční kauzou, během které se rozkrádaly evropské dotace a v níž figuruje i hejtman Martin Půta,
Schodiště u historické liberecké radnice se dočká opravy. Město dlouho nemohlo najít firmu, která by se rekonstrukce historických schodů zhostila. Nakonec ji ale našla
Krajské volby za dveřmi a letité sliby vládnoucích politiků. Po rychlovlaku na Prahu je tu další ohraná pohádka pro důvěřivé voliče, tentokrát ještě staršího
Krajské volby se pomalu blíží a politici vytahují své trumfy do kampaně. V Liberci i na kraji vládnoucí Starostové slibují, že zajistí rychlý vlakový