Bytová družstva se dočkala – jsou osvobozena od daňové povinnosti

Bytová družstva v Liberci, ale i po celé ČR, se dočkala. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona zaručující, že družstva jsou osvobozena od daňové povinnosti, která hrozila při převodu podílů z měst a obcí. Zákon včera podepsal i prezident republiky.

Družstevníci, kteří vedli dva roky válku se STAN/SLK v Liberci, si mohou oddechnout. A s nimi i ostatní po celé zemi. Poté, co jim ve sporu s radnicí daly za pravdu soud i ministerstva, padl poslední argument, který Starostové proti bytovým družstvům používali a domáhali se skrze něj, aby své zaplacené nemovitosti městu zaplatili ještě jednou.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka a bývalého radního Michala Hrona (oba STAN/SLK) hrozilo, že v případě bezplatného převodu z družstva do vlastnictví, které jim zaručovaly 20 let staré smlouvy, se nevyhnou vysoké dani. I to je dnes passé. 

Ve schválené novele zákona a nyní již i prezidentem podepsaném zákoně se uvádí, že družstevní bytová výstavba probíhala zpravidla na základě smluv o sdružení uzavřených mezi obcí a jinou osobou (zpravidla se jednalo o bytová družstva), přičemž v některých smlouvách se obec zavázala po uplynutí vázací doby dotačního programu (zpravidla po 20 letech) převést svůj podíl na bytovém domě na bytové družstvo jakožto druhého spoluvlastníka, a to bezúplatně nebo za 1 Kč.

V případě poskytování předmětných dotací byl však za účelem omezení nakládání s nemovitou věcí zvolen nevhodný institut, kdy tento zákaz byl namísto zápisu v katastru nemovitostí stanoven obci v podmínkách poskytnutí dotace. To před dvěma lety vedlo k tomu, že například část libereckého vedení (STAN/SLK) se pokusila o naplnění městské kasy tím, že by si lidé museli podíly obce odkoupit. A tedy své již splacené byty z velké části zaplatit ještě jednou.

Tato rozhodnutí libereckých Starostů vedly v Liberci k masivnímu odporu ze strany družstevníků a následovaly poměrně dramatické dva roky, kdy Starostové předkládali jeden návrh na vypořádání se s družstvy za druhým, který se ovšem ukazoval jako lichý. Po roce neúspěšných jednání ale přišla loni série soudních rozhodnutí, která se přiklonila na stranu družstevníků. Vedle toho se pro družstva a jejich nároky vyslovilo i společné stanovisko tří ministerstev, které jasně deklaruje, že právo je na straně družstevníků. Až na základě toho uznali v Liberci i na kraji vládnoucí Starostové, že jsou družstevníci v právu a v dubnu bylo odhlasováno, že jim má být převeden městský podíl tak, jak jim zaručují smlouvy.

„Byla to dlouhá a náročná cesta a začali jsme opravdu od píky. Absolvovali jsme na ní mnoho schůzek, nejdříve se zastupiteli, později s náměstky a ministry, poslanci a senátory, i s předsedou vlády. Setkali jsme se někdy s apatií i odmítnutím, ale převažovalo pochopení a upřímná snaha pomoct. A to, co se podařilo, je nejlepším důkazem toho, že to s politikou v naší zemi není tak špatné, jak by se možná někdy mohlo zdát,“ uvedl Tomáš Stehlík ze sdružení Spravedlnost pro bytová družstva.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vedení Libereckého kraje, které je odpovědné za neúdržbu a následnou devastaci arboreta u Severočeského muzea, plánuje jeho rekultivaci do tří let. Plánuje se velké
V Liberci vznikne historicky nejdražší podchod v dějinách města, ale zřejmě i České republiky a dost možná i Evropy. Nový, několik metrů dlouhý, podchod,
Liberecký kraj má od města vypůjčený školní areál v Zeyerově ulici. Syner tam pro něj bude za 160 milionů stavět školu a hejtman kraje
V souvislosti s odsouzením bývalého zastupitele za ANO Pavla Šulce, který byl v dopravním podniku uplácen stínovým majitelem společnosti BusLine Jiřím Vařilem, se minulý