Kompostárna a učebny ve vaně – takový je program únorového zastupitelstva

Liberec čeká zasedání zastupitelstva. Na programu má například projekt nové kompostárny, kterou chce vedení města ve spolupráci se soukromými firmami vybudovat v Chotyni, nebo výstavbu nových tříd na ZŠ Švermova, které mají vzniknout v prostorách zdejšího zchátralého bazénu.

Bod č. 3 – Plán prevence kriminality města Liberec na roky 2023-2027

Obsáhlý dokument, který mapuje kriminalitu na území Liberce a Liberecka. Zajímavě se také věnuje předpokladům, proč je Liberec místem, kde se různým druhům kriminality daří a podle autorů studie i dařit bude. Rozebírány jsou příčiny těchto negativních sociálních jevů. Mezi nimi je i růst počtu obyvatel v tíživé sociální situaci, kteří se dostávají do spirál dluhových pastí.

Citujme: „Liberecko je již nyní regionem s vyšší mírou nezaměstnanosti, zadlužeností a vyšším indexem rizikovosti, přičemž následky aktuální ekonomické a humanitární krize se pravděpodobně teprve projeví.“ Nebo: „Liberecké území patří mezi okresy s celkově vyšším stupněm rizika.“

Na druhou stranu je nutné připomenout, že samosprávy, díky inflaci, získaly od státu do rozpočtu obrovské částky navíc. V případě Liberce je to téměř půl miliardy, u Libereckého kraje necelá miliarda korun.

Liberec plánuje částí svých prostředků podpořit například protidrogové služby, které pro něj zařizují zde dlouhodobě působící organizace Advaita a Most k naději (bod č. 13 a bod č. 14 jednání zastupitelstva).

Na druhou stranu se však nedá říci, že by město či kraj vždy s těmito penězi nakládaly s ohledem na chudnutí části jejich obyvatel, kdy rostoucí chudoba generuje kriminalitu a další nežádoucí sociální jevy. Připomeňme případ Liberce, jehož zastupitelstvo odmítlo podpořit obědy ve školách pro děti ze sociálně slabých rodin, nebo Libereckého kraje, který i za současné krize zvyšuje jízdné ve veřejné dopravě.

Více zde

Bod č. 11 – Memorandum o společném zájmu se soukromými firmami a postupu ve věci záměru výstavby a provozu sběrného dvora a nové kompostárny

Vedení města pokračuje ve snaze vystavět kompostárnu, spojenou s bioplynovou stanicí. Situace s odpadem je v Liberci zoufalá. Město svůj bioodpad dokonce musí vyvážet do Mimoně, a nakonec muselo zřídit i provizorní kompostárnu. Minulé vedení v letech 2014-2018 proto s firmou FCC Liberec s.r.o. (bývalá ASA), která se stará o svoz městského odpadu a ve které město má 45% podíl, připravilo projekt, který měl díky státní dotaci vybudovat sběrný dvůr nový, v Londýnské ulici u dálnice na Děčín.

Pro neshody v koalici v roce 2019 (zda má být na nový objekt vypsána architektonická soutěž, či ne) původní projekt i na něj připravená dotace propadly. Od té doby se ve věci neudálo nic a Liberci kompostárna chybí.

Nyní vedení města sází na spolupráci se soukromým sektorem a chce vybudovat kompostárnu u Chotyně. Partnery mají být Mateo Solutions, a. s., a KOBRA Údlice, s. r. o. Kompostárna Chotyně má sloužit jako zařízení pro zpracování bio odpadu, čistírenských kalů a odpadů ze zeleně, vznikajících při údržbě zelených ploch města a na nemovitostech občanů především z města Liberce a okolních obcí, jakož i od producentů bioodpadů z podnikatelské sféry. Vzniklý kompost a substráty budou zpětně aplikovány do ploch zeleně, zejména pro účely terénních úprav. Budou rovněž prodávány soukromým subjektům.

Otázkou je efektivita dopravy. Dnes se liberecký odpad dováží do Mimoně, což je zhruba 40 kilometrů, do Chotyně je to blíže, ale i tak se jedná o více než 20 kilometrů. Za zmínku ovšem stojí, že v Chotyni, kde má nová kompostárna stát, podle vyjádření místní samosprávy o ničem nevědí.

Otázkou je také spolupráce s dalším soukromým subjektem. Již dnes město spolupracuje s firmou FCC, která se stará o svoz odpadů, a ve společném podniku má zmíněných 45 %, což představuje zhruba 18 milionů korun ročně na dividendách pro město a jeho občany. Jak výhodná by byla spolupráce s dalšími dvěma soukromými firmami, není jisté.

Oficiální stanovisko českého státu a Evropské unie je přitom podpora vlastní, soběstačné energetické politiky obcí. Kromě ekologického zdroje na likvidaci již vyprodukované biomasy získají obce do obecní pokladny dlouhodobý finanční zdroj. Mimo dotace na výstavbu stát totiž plánuje poskytovat i finanční podporu při výrobě elektrické energie z biomasy ve výši 9,5 procenta, u bioplynu dokonce 10,6 procenta hodnoty IRR (vnitřní míry výnosnosti). Podpora se bude vyplácet formou zeleného bonusu, jenž dorovná rozdíl mezi tržní a výkupní cenou elektřiny.

Více zde

Bod č. 12 – výstavba nových tříd ve vaně bazénu na ZŠ Švermova
Poněkud bizarní příklad školské politiky města Liberce, na které Náš Liberec upozornil již v minulosti. Vedení radnice hodlá vybudovat šest kmenových učeben pro 180 žáků ve vaně plaveckého bazénu u ZŠ Švermova. Kdysi oblíbený a využívaný bazén nechalo město zchátrat. V areálu školy se přitom nachází i původní budova školy, kterou před deseti lety radnice prodala soukromé „vysoké škole“. Dnes je v jejích prostorách ubytovna. Více zde

Bod č. 202: Informace o stavu připravovaných a realizovaných strategických projektů

Podrobný přehled o nejdůležitějších projektech města předkládá odbor strategického rozvoje a dotací ve spolupráci s dalšími odbory: kanceláří architektury města, odborem ekologie a veřejného prostoru, majetkové správy a sportu, správy veřejného majetku, vnitřních věcí, kultury, školství a cestovního ruchu, sociální a bytové politiky a odborem územního plánování.

Za zmínku stojí vzájemný poměr projektů. Dokončených projektů od roku 2018 je 33. V realizaci jich je 21. Od roku 2020 také město odstoupilo od pěti projektů. Ve stádiu plánu má Liberec 12 projektů. V přípravě jich pak je 133.  Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberečané se konečně dočkají veřejných záchodků. Zásadní stavební akce, kterou město slibuje svým občanům již dlouhé roky, by měla začít v následujících měsících. Radnice
Zastupitelstvo města odsouhlasilo zvýšení daně pro velké firmy, jejichž podnikání a zejména areály zatěžují městskou infrastrukturu. Týká se to samozřejmě i velkých stavebních společností.
Jedna z libereckých ostud by se mohla stát minulostí. Chátrající redernovský zámek, který doplatil na privatizace 90. let minulého století, by se konečně mohl
Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy URAN pod libereckým nádražím, kterou měl podle policie ovlivňovat majitel Syneru Petr Syrovátko, se opět prodražuje. Tentokrát o 17