Dubnové krajské zastupitelstvo bude řešit digitální technickou mapu kraje, Lidové sady i finančáky

Zítra zasedá Zastupitelstvo Libereckého kraje. Jako každý měsíc jsme pečlivě prostudovali předkládané materiály a přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, o čem budou v dubnu Vaši volení krajští zástupci rozhodovat.

USNESENÍ č. 438/23/RK RO č. 91/23 – změna stavu – alokace zdrojů 2022 do rozpočtu 2023, finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2022

Mezi podpořenými projekty zaujme Digitální technická mapa LK, která je, po revitalizaci dolního centra Liberce – parkovacího domu, nejnákladnějším projektem. Na rozdíl od zmíněného parkovacího domu není tento projekt dostatečně komunikován, přitom se jedná o veřejnou zakázku ve výši 146 240 620 Kč, k čemuž je potřeba počítat nákup potřebného zařízení a hardware ve výši 30 737 146 Kč.

USNESENÍ č. 510/23/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“

Liberecký kraj plánuje čerpat dotaci z Národního plánu obnovy do výše 121.000.000 Kč na vytvoření hudebně kreativního centra v Lidových sadech. Projekt jistě PKO v Liberci pomůže a je i dobře komunikován s veřejností, ale nejen podle vyjádření památkářů potřebuje známý liberecký kulturní prostor urgentně řešit jiné problémy, jako je špatný stav střechy, vnějšího pláště a podobně.

Bod č. 53/ i) Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 3. a 4. mimořádném zasedání rady kraje

Za zmínku stojí příkladné zpracování informací o veřejných zakázkách. Lze konstatovat, že se způsob informování o zadávání zakázek, výběru zhotovitelů či změnách cen díla kvalitativně posunul v pozitivním směru. Například stojí za pozornost konkrétně zdůvodněné vícepráce či další prvky navyšující cenu zakázky.

Bod č. 60 – Nesouhlas s rušením finančních úřadů v Novém Boru, Frýdlantě, Jilemnici, Tanvaldu a Železném Brodu

Liberecký kraj se vymezuje proti umenšování kvality veřejných služeb a s rušením pěti územních pracovišť finančních úřadů v Libereckém kraji vyslovuje svůj nesouhlas. S postupem vedení Libereckého kraje lze jistě souhlasit, na zvážení ale je, zda by si tato deklarace nezasloužila i přítomnost konkrétních dat – například kolika lidí v regionu se chystané rušení finančních úřadů dotkne, jaký to bude mít vliv na další pobočky nebo například, co může znamenat plánované zatížení obecních úřadů, které podle vlády mohou práci finančních úřadů kompenzovat.

Kompletní program: https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=944;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=4.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

Přímý přenos z jednání bude v úterý 25. dubna od 14 hodin k vidění na webových stránkách Libereckého kraje: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo/online-prenos-zastupitelstva  

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zítra zasedá Zastupitelstvo Libereckého kraje. Jako každý měsíc jsme pečlivě prostudovali předkládané materiály a přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, o čem budou v květnu Vaši
Lidé v Liberci, ale i v celém kraji Libereckém a Ústeckém, si zase připlatí za vodu. A to se nelíbí liberecké opozici. Primátor ovšem
Program zasedání zastupitelského sboru na květen neslibuje žádný dramatický průběh. Překvapivě například chybí nějaký bod k plánované, miliardové rekonstrukci bazénu, ale liberečtí politici budou
Obyvatelé zanedbaného sídliště Gagarinova pořád mohou doufat, že jejich domovu pomůžou evropské dotace. Liberecké opozici ze Zelených/Liberce otevřeného lidem se povedlo zviklat vůli zastupitelů
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.