Protipovodňová opatření na Nise a vratislavická náplavka vs. Gagarinka. Takové bude dubnové zastupitelstvo

Vypadá to na klidné zastupitelstvo. Pocit zadostiučinění se dostane pravděpodobně opozici, na jejíž slova došlo ve věci protipovodňových opatření na Lužické Nise. Řešit se bude i stále se protahující rekonstrukce části ruprechtického sídliště, plán komunitních služeb nebo opoziční návrh, aby peníze na náplavku mezi starými fabrikami ve Vratislavicích šly raději na sídliště Gagarinova.

Bod č. 4 – rozpočtové opatření

Návrh dalšího rozpočtového opatření. Dochází i k navýšení příjmů – městu se například vrací několik finančních výpomocí, úhrada nájemného za rok 2022 od společnosti BAZÉN LIBEREC a vrácení účelového příspěvku od TSML z důvodu nerealizace akcí.

Navyšují se však i výdaje, například na úpravu vzduchotechniky a sociálního zázemí ZŠ Lesní, dále se navyšuje příspěvek na provoz DDM Větrník na dokrytí mzdových nákladů za účelem zachování aktivit V klubu a ubytovny v Oldřichově, která v současné době prochází rekonstrukcí, jež se kvůli spodním vodám komplikuje. Někoho může zarazit i částka 380 000 Kč, která je určená na tento rok na dárkové předměty pro významné návštěvy města. Více zde

Bod č. 15 – protipovodňová opatření na Lužické Nise

Jeden z nejzásadnějších bodů programu. Vypadá to, že někdejší snahy města o vybudování protipovodňových opatření na Lužické Nise ve spolupráci s ostatními obcemi, Libereckým krajem a Povodím Labe je v troskách. Jako přílišně megalomanská kritizovala tato navržená opatření již v minulosti liberecká opozice (Zelení/LOL) a vypadá to, že vývoj situace jí dal za pravdu.

Zpracovaná studie proveditelnosti požaduje vybudování vodního díla v Andělské hoře za více než miliardu korun. To je pro Liberec nejen finančně neúnosné, ale vedení města, které se dnes rovněž staví k navrženému řešení odmítavě, vypočítává i další negativní dopady, které by řešení, vzešlé z předložené studie, mělo pro Liberec. Více zde

Bod č. 26 – Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2023–2027

Základní dokument v sociální oblasti pro příští čtyři roky. Obsahuje politické zadání, odborné požadavky poskytovatelů, uživatelů a má odrážet skutečné potřeby sociálně i zdravotně ohrožených obyvatel Liberce a pomocí vytčených cílů a aktivit co nejvíce eliminovat hrozby. Více zde

Bod č. 27 – další prodloužení rekonstrukce sídliště v Ruprechticích

Vedení města se práce se sídlišti nedaří. Byť slibuje tolik potřebnou rekonstrukci libereckých sídlišť již 5 let, zatím je započata jedna, a i ta se protahuje. První etapa rekonstrukce sídliště v Ruprechticích měla být hotova v lednu 2023. Dnes to vypadá, že by mohlo být hotovo až koncem letošního roku, a navíc hrozí spor s realizátorem akce – Metrostavem a propadnutí dotace, která je na rekonstrukci čerpána. Více zde

Bod č 29 – návrh na vyloučení náplavky ve Vratislavicích z evropských projektů a její nahrazení revitalizací sídliště Gagarinova

Opoziční politik Jindřich Felcman (Zelení/LOL) předkládá svůj návrh, aby projekt „Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho ve Vratislavicích nad Nisou“ s alokací 70 mil. Kč byl nahrazen projektem „Revitalizace sídliště Gagarinova“ se stejnou alokací.

Opozice dlouhodobě kritizuje, že pro vedení města jsou chřadnoucí liberecká sídliště na chvostu zájmu a místo toho upřednostňuje kontroverzní projekty, jako je vybudování „náplavky“ mezi fabrikami ve Vratislavicích za zhruba 100 milionů (70 milionů z toho má pokrýt dotace). Opozice navrhuje, aby se vedení města soustředilo právě na liberecká sídliště. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web