Liberec ocenil spisovatelku, výtvarníka a vědce

Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos v oblasti vzdělávání a kultury, Jaroslav Švihla za přínos v oblasti umění a David Lukáš za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

Mgr. Eva Koudelková, Ph.D. (*1949), pedagožka, spisovatelka, nakladatelka, rodačka z Náchoda, absolvovala obor český jazyk a anglický jazyk na FF UK v Praze, následně učila na SEŠ v Berouně a od roku 1990 předměty regionální, světová a meziválečná česká literatura na FP TUL v Liberci. Od roku 2000 je majitelkou a editorkou rodinného nakladatelství Bor, které se edičně zaměřuje na regionální literaturu náchodského a libereckého regionu (prózou i veršem), ale i na odborné literárněvědné texty či historiografii a filozofii. Sama Koudelková se autorsky věnuje pověstem a lidovému vyprávění.

Jaroslav Švihla (*1933), malíř, grafik a pedagog, je rodákem z Liberce, kde žije a tvoří. Vystudoval Střední průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě (1953) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u Otto Eckerta a Stanislava Ulmana (1958). Ve své práci se věnuje především krajinomalbě (navazoval na Bohumila Kubištu) severních Čech, specificky Podještědí, Jizerským horám i Českému ráji. Původně vycházel z kubistického tvarosloví (střídmá barevnost), ale následně u něj zvítězila měkkost tvarů, volnější ruka a výraznější barevnost.

Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (*1958), vědec, pedagog a někdejší rektor Technické univerzity v Liberci, studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal také doktorát v oborech chemická fyzika a biofyzika. Jmenován profesorem byl v roce 1996. rektor Po rektorském působení v letech 1997 – 2002 pak v letech 2009 – 2017 vedl katedru netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, nyní působí na katedře chemie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, kde založil studijní oddělení a studijní program bioinženýrství a vyučuje několik magisterských a doktorských předmětů. Svou výzkumnou činnost už více než čtvrt století zaměřuje na vlákenné nanomateriály. Je autorem a spoluautorem mnoha tuzemských, evropských i světových patentů. Z ocenění vědeckých úspěchů z poslední doby jmenujme Zlatou medaili z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 2017 za linku pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken, kterou vyvíjel spolu s týmem profesora Berana z Fakulty strojní TUL.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci