15. Červen, 2023

Na základě diskuze s občany Ruprechtic se na zdejším sídlišti navýší počet parkovacích míst. Navzdory tomuto vstřícnému kroku je dnes již jasné, že pro vedení města nejsou liberecká sídliště prioritou a že vládnoucí koalice svůj závazek vůči občanům, kteří na libereckých sídlištích bydlí, nesplní….