Mapa médií: Nadační fond nezávislé žurnalistiky startuje nový projekt, který doplní současný MediaRating hodnotící důvěryhodnost českých médií

Nadační fond nezávislé žurnalistiky spouští nový projekt Mapa médií jako doplněk populárního MediaRatingu. Zatímco MediaRating detailně popisuje dodržování novinářských norem nejvýznamnějších tuzemských médií, projekt Mapa médií si klade za cíl zmapovat základní informace velkého počtu webů, které dohromady vytváří současnou nepřehlednou českou mediální krajinu.

„Ambicí projektu je postupně vytvořit katalog čítající nižší stovky zpravodajských a publicistických webů v ČR. Mapa médií přináší základní informace o tom, zda je médium vlastnicky transparentní, je dohledatelná redakce, oddělená reklama od redakčních textů a zda jsou texty původní. Cílem je takto zmapovat nepřehlednou změť zpravodajských a publicistických webů a dát čtenářům možnost si udělat obrázek o povaze média,” vysvětluje vedoucí projektu Josef Šlerka. Mapa médií nabízí informovaný přehled celkové mediální scény v ČR. NFNZ se tímto projektem snaží upozornit média na základní otázky v oblasti transparentnosti vlastnictví a autorství textu, aby se tak postupně posilovala celková kvalita a důvěryhodnost redakční práce v ČR.

Důraz klademe na základní vlastnickou a redakční transparentnost, oddělení reklamního obsahu od redakčních textů a podíl převzatého obsahu. Věříme v důležitost informovaného výběru a chceme čtenářům nabídnout nástroje, které jim v tomto směru pomohou. První oblastí webů, kterým se projekt věnuje, jsou weby ekonomické a finanční.

„Digitální média přinesla demokratizaci veřejné sféry, to je určitě pozitivní jev. Nicméně jsme v chaotickém nástupu online médií ztratili i základní informace, kdo jsou skuteční novináři, kteří vytváří originální obsah, respektive kdo jsou vydavatelé, kteří dodržují základní publikační etiku. Ve chvíli, kdy spousta médií bojuje o stejnou pozornost čtenáře a často tak i o stejné inzertní peníze, je třeba vědět, kdo poctivě přistupuje k redakční práci a vlastní transparentnosti,“ říká ředitel Nadačního fondu Nezávislé žurnalistiky David Klimeš. 

O NFNZ (www.nfnz.cz)

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace. Podporuje svobodnou diskusi o společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti. K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt MediaRating. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.

Tisková zpráva NFNZ

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt