nášLiberec

Search

Odpověď společnosti Metrostav DIZ

K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem „Metrostav a Syner čelí podezření z kartelizace zakázek v Praze“

V březnu 2024 proběhlo v naší společnosti šetření ÚOHS týkající se zakázky zmíněné v článku. Metrostav DIZ se účastnila tendru, ale nebyla jeho vítězem a zakázku nerealizuje.

ÚOHS prověřoval všechny dodavatele, kteří se tendru účastnili, a v obdobném rozsahu. Celá akce se spustila na základě anonymního podnětu podaného více než rok po ukončení tendru.

Metrostav DIZ poskytla ÚOHS veškerou potřebnou součinnost a aktivně s nimi spolupracovala. Byli jsme zcela otevření, protože nemáme důvod cokoliv zastírat. Ze závěrečného protokolu zpracovaného pracovníky ÚOHS je zřejmé, že ze zařízení našich manažerů nebyla ze strany ÚOHS stažena žádná data ani dokumenty. ÚOHS převzal pouze data a dokumenty dokládající způsob kalkulace naší nabídky.

Na základě šetření jsme iniciovali audit našeho postupu při tvorbě nabídky. V rámci auditu nebyla nalezena žádná pochybení. Jsme přesvědčeni, že jsme se nedopustili žádného protiprávního jednání. Všechny skutečnosti, které ÚOHS prověřoval, jsme detailně objasnili a řádně doložili. Dosud proti naší společnosti nebylo v dané věci zahájeno žádné správní řízení a věříme, že ani zahájeno nebude.

Oceňujeme profesionalitu ÚOHS a pokud došlo k nezákonným praktikám v tendru, rádi bychom, aby je ÚOHS odhalil a potrestal.

Metrostav DIZ s.r.o.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,