8. Červen, 2006

CPI Index (index vnímání korupce) „Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI), vydávaný organizací Transparency International, seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. Jde o složený index, vycházející z výsledků několika nezávislých průzkumů mínění a výzkumů provedených mezi zástupci podnikatelské sféry, analytiky a zástupci odborné veřejnosti. Index CPI…

8. Červen, 2006

Negativní dopady korupce Korupce má negativní dopad na mnoho oblastí fungování společnosti. Jedná se v první řadě o nehospodárné nakládání s veřejnými, ať už obecními či státními penězi, kdy se buď získá veřejně prospěšná věc za předraženou cenu, nebo se za adekvátní cenu získá něco, co se za veřejně prospěšné pouze vydává, v nejhorším…

8. Červen, 2006

Definice korupce Jako korupční lze označit chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních nebo jiných zisků odchyluje od formálních povinností vyplývajících z veřejné role, anebo přestupuje obvyklé normy vlivem určitého typu soukromého vlivu“. „Korupce je zneužitím pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru…

6. Červen, 2006

Plichta, která netěší nikoho. Žádný vítěz, žádný poražený – tak dopadly letošní volby do poslanecké sněmovny. Vůdci politických stran jednají, kudy z této patové situace ven. Politologové se předhánějí v analýzách příčin plichty i v předpovědích, jakou vládu nakonec budeme mít. Mnozí jí neprorokují příliš dlouhý život….

5. Červen, 2006

Liberecká stavební firma Syner získala v regionu další stamilionovou zakázku, tentokrát v oblasti vodohospodářských staveb. Bude spolu s brněnskou firmou OHL ŽS (někdejší Železniční stavitelství) rekonstruovat libereckou čistírnu odpadních vod. Součástí projektu Lužická Nisa je také dostavba a rozšíření kanalizace a úpravna vody na přehradě Souš….

23. Květen, 2006

Veřejné osvětlení ve městě Liberci už nebude záležitostí města, potažmo Technických služeb. Od července se bude o lampy starat soukromá firma Eltodo Citelum. Ta podepsala s vedením radnice smlouvu na 15 let. Podle ní bude do veřejného osvětlení investovat jen v prvních čtyřech letech 168 milionů korun. Za to bude po tuto dobu dostávat…

20. Duben, 2006

Ekologové ze Společnosti přátel přírody a ZO ČSOP Armillaria z Liberce chtějí dosáhnout toho, aby byl záměr Sportovní areál Ještěd posuzován také z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001, známého jako zákon EIA. Proto podali společně Vyjádření k oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí „Sportovní areál Ještěd“….

20. Duben, 2006

„Korupce v Liberci – skutečnost nebo chiméra?“. Tak jsme nazvali literární soutěž pro liberecké středoškoláky a vysokoškoláky. Chtěli jsme se od mladé nastupující generace dozvědět, co si myslí o korupci v Liberci, jestli podle jejich názoru úplatky, klientelismus a provázanost v našem městě vládnou či nikoli. Literární soutěž byla součástí projektu V srdci regionální…

10. Duben, 2006

Nové webové stránky, které tento týden zprovoznila nezisková organizace Společnost přátel přírody o. s., chtějí pomoci obyvatelům města Liberce lépe se orientovat v problematice korupce a přispět také ke změně vnímání Liberce jako jednoho z nejzkorumpovanějších měst v České republice….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.