Týden pod Ještědem: virus se na národnost neptá

Liberec se stává jedním z ohnisek další vlny koronaviru, ale politici to už moc neřeší. Hejtman je na dovolené, přeci jen moře je moře a hlavně: lidé už nejsou tak vystrašení jako na jaře, tak se z toho politický kapitál vytřískat nedá. A taky jít proti velkým firmám,v jejichž fabrikách koronavirus nově bují, není taková legrace, jako boj s družstevníky, který stále předvádí v Liberci.

Novým epicentrem nákazy se stávají liberecké závody, kde pracují agenturní dělníci. Nákaza se šíří poměrně lavinovitě a ta čísla opravdu nejsou pěkná. Aktuálně jde o desítky lidí v deseti firmách a zatím to moc nevypadá, že by to někdo měl pod kontrolou. Stalo by se tohle například v březnu?

Nestalo, tehdy jsme měli větší strach, dnes jsou lidé již otupělí a osud ukrajinských dělníků je našinci povětšinou jedno. Jenomže to po čertech krátkozraký přístup. Právě ve fabrikách se virus může šířit (a také již šíří) způsobem, kterým si Liberec zadělává na pořádný průšvih.Virus totiž mezi národnostmi nerozlišuje.

Správně to řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. Řekl, ale zatím málo udělal. Odpovědný je skutečně zaměstnavatel a ten by měl konat. Ostatně zákon dává v podobných případech hejtmanovi poměrně veliké pravomoci, může nařídit uzavření provozu továren mimochodem a mimo jiné. Jenomže zatímco v březnu hejtman stříhal ubrusy na roušky, dnes je na dovolené. A taky si proti sobě poštvat největší fabriky ve městě...To není legrace a chce to víc odvahy než boj s koronavirem na Facebooku.

Jak proti sobě poštvat družstevníky, to zase umí spolustraníci hejtmana Martina Půty ze Starostů v Liberci dokonale. O tom, jak jim město pod dvaceti letech s bohorovným úsměvem, slušně a transparentně oznámilo, že nehodlá dodržet smlouvy, kterými se mělo vzdát svého podílu v družstvech, jsme psali už mockrát. Naposledy v týdnu,kdy jsme přinesli rozhovor s Lenkou Šlapákovou z jednoho z družstev. 

Těch příběhů je víc a čím více jich člověk poslouchá, musí nad nimi kroutit hlavou. Dnes Starostové a ANO rozhodli, že přes prázdniny družstvům určí cenu. Bude to ještě zajímavé, protože jsme v situaci, kdy vedení města má stovky libereckých rodin de facto v hrsti.

Napsali jsme i tom, co že může být za tímto těžko obhajitelným postupem. A skutečně to vypadá - že ano a překvapivě to budou zase jen a jen peníze. Nezapomínejme, že další volby jsou už za dva roky a ty desítky a možná i stovky milionů (částka se měnila během posledních dvou měsíců vícekrát) je pro politiky, kteří na městě vládnou po čertech lákavá. Co by za ně bylo předvolební parády... Ale nepředbíhejme, uvidíme, s čím město přijde. Už teď je ale jasné,že si to družstevníci jako Lenka Šlapáková ohlídají.

Přidat komentář (11 Komentářů)
Liberecká IS - Šolc, Hron

V článku O absurdním soudním sporu s Libereckou IS, a.s. jsem popisoval, jak LIS prohrála soudy, když bez udání důvodů tvrdila, že není povinnou informovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ). Vzhledem k okolnostem celého případu jsem očekával, že vzniklé soudní náklady (cca 30.000,- Kč) uhradí politici v čele LIS. Podle sdělení LIS tomu tak ale nebude - vše zaplatí advokátní kancelář (AK), která LIS zastupovala. Příslušná dohoda s ní přitom byla uzavřena jen ústně a oficiálním důvodem pro tento postup je reflexe dotyčné AK, o jejíž právní výklad se LIS v celém případu měla opírat.

Ačkoli AK skutečně mohla činitelům LIS na začátku špatně poradit, nelze podle mého akceptovat závěr, že AK všechno zaplatí a tedy že za všechno může. A to hned z několika dobrých důvodů:

Situace před podáním žaloby na LIS

V posledních nejméně 5 letech byla vydána celá řada judikátů, které stanovují kritéria pro to, zda daný (komunální) podnik spadá nebo nespadá pod InfZ. LIS splňuje všech 5 těchto kritérii, což lze zjistit pouhým pohledem do jejích zakladatelských listin. Na uvedené judikáty byla LIS před podáním žaloby opakovaně upozorněna. Dále je známo, že pod InfZ spadají i obchodní společnosti jako ČEZ, nebo Fotbalový klub Hradce Králové – tedy daleko „spornější“ případy z hlediska posuzování naplňování veřejného zájmu než je LIS.

Představenstvo LIS tak mělo před zamítnutím mé žádosti k dispozici všechny informace a AK v představenstvu LIS o zamítnutí mé žádosti nehlasovala.  LIS mi navíc nikdy nesdělila ani jeden důvod, proč by pod InfZ spadat neměla. Místo toho vydala 2x po sobě neodůvodněné a nepřezkoumatelné rozhodnutí, proti kterému není jiné obrany než u soudu. I za to může právník LIS?

Podání kasační stížnosti Libereckou IS

Pokud i přes všechny tyto argumenty připustíme, že představitelé LIS mohli mít obavy informace vydat (ačkoli navíc můj dotaz přímo podle zákona nezasahoval ani do obchodního tajemství), pak Krajský soud v Liberci tyto pochyby podle mého dostatečně rozptýlil, když pravomocně rozhodl, a to bez jakýchkoli pochybností, že LIS pod InfZ spadá.

Místo toho, aby se s tím LIS smířila, využila mimořádný opravný prostředek a podala kasační stížnost. Udělala tedy vše proto, aby nemusela občanům informace poskytovat. Nejvyšší správní soud tuto stížnost následně zamítl, když označil hlavní důvody pro její podání za účelové či zcela obecné a zcela nepodstatné….

Opět by se mohlo zdát, že i za podání této kasační stížnost může vlastně AK, když má vše zaplatit. Zcela paradoxně mě ale před podáním této stížnosti sama AK písemně informovala (prostřednictvím mého právníka) o tom, že kasační stížnost bude podána na základě pokynu klienta. Toto tvrzení silně vyvrací „vinu“ AK za podanou kasační stížnost. Naopak advokát LIS dal zcela jasně najevo (jakoby se od podání stížnosti v podstatě sám distancoval), že jen plní vůli LIS.

Neodpovědnost za vlastní rozhodnutí a střet zájmů

Je zcela paradoxní, aby za těchto okolností nějaká AK odpustila svému klientovi nejen všechny poplatky za svoje služby, ale ještě za něj navíc uhradila i všechny soudní poplatky a dokonce i náklady za právníka druhé strany – vše navíc i v případě odvolacího soudu.

Vtip je v tom, že z hlediska AK jde mimo jiné i o docela dobrý obchodní tah. Dotyčná AK totiž poskytuje LIS veškeré právní služby, aniž by byla vybrána ve výběrovém řízení. Pokud vím, vymáhá kromě toho například i pokuty pro DPMLJ. Ve skutečnosti přitom neuhradí náklady za společnost jako takovou, ale za konkrétní fyzické osoby, většinou politiky z představenstva, kteří mají nebo třeba budou mít jednou vliv na to, zda AK bude nebo nebude vykonávat pro město a jeho firmy právní služby i v budoucnu. Navíc je za této situace prakticky neověřitelné, zda si nakonec AK náklady na předmětné soudy nechá nebo nenechá zaplatit v rámci nějakých jiných služeb.

A právě i z těchto důvodů by bylo nanejvýš vhodné, aby se pánové Šolc, Červinka, Šír, Steger, Berki a Wildner z představenstva LIS přestali schovávat za sukni svého advokáta, a naopak přijmuli odpovědnost za svoje vlastní rozhodnutí a zcela transparentně uhradili vzniklé soudní náklady.

Řešení do budoucna

V současné situaci, kdy předseda představenstva Jiří Šolc je současně politik a ekonomický náměstek, lze jen těžko očekávat, že někdo někdy přizná v LIS konkrétní odpovědnost nebo bude třeba nedej bože odvolán za to, že LIS dva měsíce ignorovala pravomocný rozsudek krajského soudu. Pokud se má Liberec v tomto posunout dopředu, je třeba změnit systém řízení městských společností.

Taková změna by v případě LIS měla vypadat tak, že její ředitel bude vybrán ve výběrovém řízení z co největšího počtu uchazečů, aby jeho mandát byl co nejméně zpochybnitelný. Následně bude zastávat i funkci předsedy představenstva. To nebude mít šest členů jako nyní, ale pouze 3 s tím, že 2 zbylí budou doplněni manažery (výše postavenými zaměstnanci) LIS. Politici pak budou mít místo pouze ve tříčlenné dozorčí radě.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;