Poté, co Náš Liberec upozornil na rozporuplné znění smluv, které předložilo vedení města bytovým družstvům, rozhodli se představitelé radnice konat. V pátek oznámili, že město Liberec ukončí spolupráci s advokátní kanceláří Arzinger & Partneři, která měla na starosti zpracování a přípravu znění smluv k převodu bytových jednotek na družstevníky. 

Náš web již minulou středu přinesl jako první informace, že vyznění smluv o převodu městských podílů na bytová družstva, které Starostové předložili na jednání klubů, je značně problematické.  Vyplývá z nich například nemožnost pronajmout byt, zřídit si v něm sídlo podnikání, povinnost ve svých bytech trpět kontroly ze strany města.

Pokud by toto družstevníci neplnili, hrozí jim pokuta ve výši, která odpovídá před dvaceti lety státem (a nikoliv městem) poskytnuté dotaci, tedy 320 000 Kč. Smlouvy vycházely z práce advokátní kanceláře Arzinger & Partneři, kterou si zadalo město. V pátek poté přišla reakce vedení města.

V tiskovém prohlášení se uvádí, že pracovní skupina, složená ze zástupců všech politických uskupení, která má převod družstevních bytů na starosti, minulý týden vedení města zároveň navrhla, aby se na základě jejího doporučení vybrala pro přípravu smluv k převodu bytů jiná právní kancelář. Důvodem je, že závěry a stanoviska, které kancelář Arzinger & Partneři městu doručila, neumožňují uzavřít s družstevníky nové smlouvy tak, jak to předpokládali zástupci vedení města i pracovní skupiny. Změnu právní kanceláře musí ještě odhlasovat městská rada.

„Závěry této právní kanceláře nám bohužel neumožňují uzavřít kupní smlouvy tak, jak jsme předpokládali. Při posuzování návrhu nových smluv mezi městem a družstevníky, které mají všem zúčastněným konečně zajistit férový a hlavně právně zcela čistý převod bytů z města na družstevníky, jsme narazili na některé body, které nemohou družstevníkům garantovat převod za korunu s podmínkami, které v dubnu odsouhlasili zastupitelé. Neznamená to, že by dotyčná právní kancelář odvedla špatnou práci. Její výklad a zpracování návrhu smluv ale nemůžeme akceptovat,“ říká primátor Jaroslav Zámečník.

Na jednání vedení města, kterého se začátkem týdne mimořádně zúčastnila i většina radních a zástupců pracovní skupiny pro převod bytů z města na družstevníky vedené zastupitelem a radním Petrem Židkem, proto padlo rozhodnutí spolupráci s právní kanceláří Arzinger & Partneři ukončit.

„Všichni přítomní zároveň souhlasili, že členové pracovní skupiny pro dořešení převodu družstevních bytů osloví několik dalších právních kanceláří, které mají s řešením této problematiky rovněž zkušenosti. Věřím, že pracovní skupina co nejrychleji zajistí nové právní stanovisko, které obratem předloží družstevníkům i zastupitelům. Oběma stranám tohoto nešťastného sporu jde hlavně o to, aby co nejdříve našly společné řešení, ale současně respektovaly zákony této země,“ upozorňuje liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Politické vedení Liberce anoncuje, že jakmile pracovní skupina doporučí konkrétní novou právní kancelář, město s ní uzavře smlouvu. Ihned poté právníci musí co nejdříve připravit nový návrh znění budoucích smluv mezi městem a družstevníky. Smlouvám totiž běží termíny naplnění a některá družstva již upozornila, že pokud nebude včas majetek převeden, nezbyde jim nic jiného, než podat žalobu u soudu. 

Spor s družstvy se vede v Liberci celý rok, a to od doby, kdy zástupci Starostů pro Liberecký kraj v čele s primátorem požadovali po družstevnících doplacení tržního rozdílu za podíl města, který vznikl před dvaceti lety, kdy město bylo pouhým garantem výstavby družstevních bytů a na to určené státní dotace.

Po roce neúspěšných jednání ale přišla letos série soudních rozhodnutí, která se přiklonila na stranu družstevníků. Vedle toho se pro družstva a jejich nároky vyslovilo i společné Stanovisko tří ministerstev, které jasně deklaruje, že právo je na straně družstevníků. Až na základě toho uznali v Liberci i na kraji vládnoucí Starostové, že jsou družstevníci v právu a v dubnu bylo odhlasováno, že jim má být převeden městský podíl tak, jak jim zaručují smlouvy. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;