|

11. Září, 2020

Díky rozsáhlé medializaci celého problému bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů města Liberce do vlastnictví bytových družstev nemusím nijak celou věc detailně popisovat. V minulém týdnu jsem se společně s členy představenstva jednoho z dotčených bytových družstev (LBD Stadion) zúčastnil jednání s členem rady města Liberce Dr. Hronem, abychom společně vyslechli návrhy vedení města na jedno…