21. Prosinec, 2011

V březnu letošního roku se konala ve velkém sále v Lidových sadech první veřejná prezentace konceptu územního plánu. Na besedu se zadavatelem a zpracovatelem ÚP tehdy dorazilo přes dvě stovky spoluobčanů včetně několika zastupitelů. Zúčastnění byli seznámeni mimo jiné s plánem přemostění údolí Jizerského potoka za ZOO a vybudování vnějšího městského okruhu Horská –…