nášLiberec

Search

7. Říjen, 2013

 Chtěla bych nejdřív vyjádřit své uznání a poděkování všem, kteří vynaložili mnoho energie a spoustu volného času, aby díky rozsáhlé podpisové akci přiměli město k vypsání referenda o prodeji městského majetku. Cítila jsem, že bych také ráda nějak přispěla k jejich snaze a proto jsem se aspoň přihlásila do okrskové komise pro konání referenda.    …