23. Říjen, 2012

O zrušení hodin tělesné výchovy jsem se dozvěděla z rozvrhu. A bylo to překvapení nejen pro mě, ale i pro mou dceru, která absolvovala testy z tělesné výchovy a lékařskou prohlídku jako předpoklad pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou TV. „Paní ředitelka do rozhlasu říkala, že je vše zachováno tak jako za paní…