nášLiberec

Search

16. Červen, 2022

Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si, že cíl sledujeme stejný, tím je zvýšení počtu bytů, tím počtu obyvatel, se kterým přijde ruku v ruce příjem z daní, nižší ceny nájmů a atd …  jen ve volbě nástrojů, který nás…

12. Duben, 2021

V těchto dnech probíhá státem organizované sčítání lidu a přestože rozumím všem steskům lidí, kteří říkají „nebudu to dělat, vždyť stát už dávno všechno ví“, PROSÍM aby se občané našeho města správně přihlásili k bydlišti v našem městě. Proč? Stát financuje provoz měst tzv. RUD, tedy rozpočtovým určením daní. To je vcelku jasný program, kdy samosprávám vrací…

|

27. Leden, 2021

Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o mém osobním porozumění, které pro situaci zahrádkářů mám, sám se také o malou zahrádku starám. Nicméně nepíši Vám jako soukromá osoba, ale jako náměstek pro technickou infrastrukturu se zodpovědností za…

13. Říjen, 2020

Parkování na sídlištích se jeví jako neřešitelný problém. Parkovacích míst je málo a počet aut neustále roste. V divoké džungli sídlištních míst k stání vyhrává (parkuje) ten, kdo dřív přijede. Řešení může nabídnout systém založený na automatickém rozpoznání vjíždějících aut. Hlasujte o navrženém řešení! Rozhodněte o parkování na sídlištích! Online anketa. O tom, že je na sídlištích málo…

|

9. Květen, 2019

V článku pana Felcmana „Revitalizace slévárny v Ostašově ano, ale ne za cenu kamionů ve městě“ zaznělo v souvislosti s mým jménem tolik polopravd a manipulací, že mi nezbývá, než reagovat. Jaké manipulace v článku jsou, to popíši na konci tohoto článku. Nejprve o co vlastně jde. Areál bývalé slévárny v Ostašově je pro město Liberec naprosto klíčový průmyslový…

25. Duben, 2018

O tom že Jan Korytář na funkci rozpočtového náměstka „prostě nemá“ jsem přesvědčen od samého počátku jeho radničního angažmá. Ještě tak možná na toho dotačního, ale nikoliv střídmého, šetřivého, prozíravého a opatrného strážce městské kasy. Poslední dny jsou ukázkové příklady jeho dvou protichůdných postojů. Je mužem minimálně dvou tváří. Tvář 1. Jan Korytář předkládá…

|

12. Únor, 2018

V pátek večer zde kolega Jaromír Baxa nastolil téma zřízení nových samospráv čtvrtí. To téma je skutečně debatní a zajímavé, pokusím se zde shrnout svůj názor na věc. Dopředu říkám, že tato úvaha není cizelovaná ekonomická analýza či konsensuální politický text, je to prostě obyčejná sobotní úvaha. Jaromír navrhuje vznik městských částí podobně jako je…

6. Červen, 2016

Současné vedení města dokáže překvapit …. bohužel spíše negativně. Budu se dnes věnovat rozpočtovému (ne)plánování, které je obrazem nekoncepčnosti a přístupu „ode zdi ke zdi“. Posuďte sami. Na konci března 2016 předložil druhý muž města, statutární náměstek (mj. pro ekonomiku) Jan Korytář zastupitelstvu rozpočtový výhled pro roky 2016-2020. V rozpočtovém výhledu bylo (standardní formou…

1. Duben, 2016

Územní plán je velké politikum, Změna pro Lbc na to šla z gruntu a nic nenechala náhodě. Nejprve stopla dlouholetou práci svých předchůdců a prakticky vyautovala opozici z procesu pořizování. Jak?  Za předchozí koalice byla předsedkyní zastupitelského výboru tehdy opoziční Karolína Hrbková (ZpL). Karolína Hrbková je dnes náměstkyní pro totéž a zároveň v sobě snoubí i pověřenou…

17. Prosinec, 2015

Dnes se koná zastupitelstvo našeho města, které se bude mj. věnovat i projednávání rozpočtu na příští rok. Takto pozdní předložení rozpočtu je nezvyklý hazard s koncem roku, ale proveditelné to je. Klub SLK rozpočet nepodpoří a já na těchto řádcích vysvětlím proč. Přestože ekonomika České republiky roste a tím pádem rostou i daňové příjmy měst,…

1. Prosinec, 2015

V počátku této polemiky bych chtěl ocenit Jana Korytáře za přeložený materiál k refinancování městského dluhu a za jeho upřímnou snahu nalézt nejlepší řešení. Je to pokračování v procesu refinancování dluhopisu zahájeném v roce 2013 a já jsem s tímto řešením počítal také. Je to konečná, definitivní přeměna dluhopisu do nové formy směnečného programu. Předložené podmínky jsou dobré a…

|

24. Září, 2015

V médiích každý mohl zaznamenat „kauzu Bazén“, kdy pan náměstek Korytář informuje o povinnosti města vrátit část dotace na stavbu potápěčské věže v areálu bazénu Liberec. Vím, jedná se o nezanedbatelné peníze a je prostě škoda každé zbytečné koruny z městského rozpočtu, ale naprosto skandální je, jak se k tomu nynější vedení města staví….

16. Červen, 2015

Pokrytec. Slovo, kterým Jan Korytář hojně častuje své politické protivníky. Snad jej má hned na druhém místě po zaklínadle korupce. Jenže co tím slovem „pokrytec“ myslí? Co ti jeho protivníci provedli, že je označuje za pokrytce? Běžný člověk si pod tím slovem představuje někoho, kdo se přetvařuje, kdo hlásá nějaké hodnoty a sám je…

|

11. Květen, 2015

Zastupitelstvo města se schází jednou za měsíc. Aby se zastupitelé mohli na jednání dobře připravit, aby vše důkladně projednali ve svých klubech, musí podle jednacího řádu zastupitelstva dostat podklady s týdenním předstihem. Občané města si také mohou materiály přečíst s předstihem na webu města a rozhodnout se, zdali se jich některý z bodů týká,…

|

26. Březen, 2015

Nápad koupit městu zámek není nový a v minulosti byl přetřásán několikrát. Nejvážněji se o koupi zámku (za cca 50Mil CZK) uvažovalo v roce 2005 a přestože tehdy finanční situace města Liberec byla výrazně lepší, vedení města a posléze i kraje nákup nerealizovalo. Stojí za to připomenout, že v těch letech bylo hospodaření města…

16. Únor, 2015

Přes velkou snahu a mnoho pracovního nasazení opozičních vyjednavačů se nepodařilo najít řešení zdánlivě tak lapidárního problému jakým je obsazení poradních orgánů rady města – komisí. Komise jsou poradním a iniciačním orgánem rady města jako celku. Jako takové plní dle našeho názoru především politickou funkci platformy výměny odborných názorů. Je tedy v zájmu jak…