nášLiberec

Search

21. Srpen, 2014

Liberecký kraj má dlouhodobé potíže se strategickou zakázkou za čtyři miliardy na dopravní obslužnost, která má v kraji zajistit provoz autobusové dopravy na příštích deset let. Rada Libereckého kraje se rozhodla vyloučit čtyři uchazeče, údajně pro příliš levné ceny, které nabízeli za kilometr. Reálným vítězem celého místy až podezřelého počínání krajského vedení jsou tak…

6. Prosinec, 2013

Vyhlášené veřejné zakázky můžeme nalézt ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o centrální databázi vyhlášených veřejných zakázek, kde jsou uveřejněna informace a dokumenty k veřejné zakázce. Informace v ISVZUS jsou přehledně tříděny na informace určené pro zadavatele a dodavatele. Pro vyhledávání veřejných zakázek si uživatel může zvolit buď jednoduchý či rozšířený způsob vyhledávání. Způsob…

30. Listopad, 2013

V případě, že má občan podezření na zmanipulovanou veřejnou zakázku, může podat podmět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a to buď klasickou poštou, elektronicky nebo na datovou schránku. Co musí obsahovat podnět na přezkoumání? Podnět musí obsahovat tyto náležitosti: označení orgánu, kterému je směřován vylíčení skutečností odůvodňujících závěr, že…

30. Listopad, 2013

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Nadlimitní a podlimitní veřejná zakázka – jedná se o tzv. velké veřejné zakázky. Předpokládána hodnota veřejné zakázky přesahuje hodnotu přesahující u dodávek a služeb částku 1 milion Kč bez DPH a veřejných zakázek…

30. Listopad, 2013

Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely zákona o veřejných zakázkách považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek nebo jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu…

30. Listopad, 2013

Postup při zadávání veřejných zakázek a samotná definice veřejné zakázky je obsažena v zákoně č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka je zákonem definována jako zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejné zakázky se podle…