16. Září, 2016

1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011  2.      Bc. Martina  T e p l á – 40 let, vedoucí pracovnice v sociální oblasti ve veřejné správě, ANO 2011  3.      Mgr. Roman  B a r a n – 51 let, projektový manažer ve stavebnictví, ANO 2011 4.     …

16. Září, 2016

1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky a CR, bez politické příslušnosti 2.      Mgr. Pavel  Ž u r – 50 let, ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, radní statutárního města Jablonec nad Nisou, NBPLk 3.      Mgr. Miloš …

16. Září, 2016

1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD 2. MUDr. Jan  M e č l – 51 let, primář urologie KNL a.s., člen zastupitelstva SML, člen ČSSD 3. Tomáš  H u d e c – 45 let, živnostník, člen…

16. Září, 2016

  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM  2.      Ing. Miloš  T i t a – 59 let, dopravní inženýr, starosta města Ralsko, zastupitel kraje a člen Výboru dopravy, bez politické příslušnosti 3.      Pavlína  N o v á k o…

ODS

16. Září, 2016

1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS 2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, ODS 3.      Mgr. Juraj  R a n i n e c, 48 let, místostarosta města Česká Lípa, ODS 4.      MUDr. Jiří  C h a…

16. Září, 2016

1. Bc. František  G á b o r, 46 let, válečný veterán, účastník operací Pouštní bouře a Pouštní štít ve válce v Perském zálivu, zastupitel SML, TOP 09 2. Mgr. Václav   H o r á č e k, 60 let,  poslanec, TOP 09 3. Jiří  M i k u l a, 42 let, pekař, bez politické…

16. Září, 2016

1. Bc. Zuzana K o c u m o v á – 37 let, mistryně světa a Evropy Spartan Race, zastupitelka Liberecké kraje, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport 2012 – 2014, radní SML, předsedkyně představenstva Sportovního areálu Ještěd, bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, Změna 2. prof. Ing. Josef Š e d l b…