Jak bude vypadat památková zóna a co s bazénem? To budou řešit liberečtí zastupitelé

Před prázdninami čeká liberecké zastupitele náročné jednání. Bude se schvalovat nejen řada majetkoprávních operací, ale řešit se bude přijetí zásadních materiálů, které mají ovlivnit to, jak bude Liberec, respektive jeho památková zóna, vypadat v budoucnu, na řadu přijde i otázka budoucnosti bazénu nebo aktuální spor se společností Interma BYTY.

Bod č. 9 - program regenerace památkové rezervace a památkové zóny

Současná koalice pokračuje v práci započaté jejími předchůdkyněmi a bude rozdělovat dotaci od ministerstva kultury ve výši 600 000 Kč. Nikterak velká částka (připomeňme, že Liberec aspiruje na Evropské město kultury) ale snad i tak pomůže divadlu, muzeu, budově historické radnice i soukromým vlastníkům památkově cenných objektů. Více zde

Bod č. 30 – prodej akcií FinReal

Město je vlastníkem zhruba 7% podílu akcií ve společnosti FinReal, která má ve vlastnictví nemovitosti Liberecké automobilové dopravy (LIAD). V dubnu zastupitelstvo odsouhlasilo o jejich prodeji majoritnímu vlastníkovi, nyní se má již rozhodnout o ceně akcií. Více zde

Bod č. 36 – vypořádání se se společností Interma byty ve věci podílu v bytovém družstvu, oslovení České spořitelny

Město vede spor se společností Interma BYTY. Firma požaduje naplnění 20 let starých smluv, kdy má město převést svůj podíl za symbolickou částku na společnost. Ta nyní navrhuje zahájit jednání s Českou spořitelnou,  a to za účelem výmazu zástavního práva zřízeného k zajištění dluhu společnosti Interma BYTY. Více zde

Bod č. 37 – manuál pro veřejné prostranství – městské povrchy

Bod, kolem kterého bylo politické dusno i v rámci samotné koalice. Jedná se o zásadní koncepční materiál, který připravila Kancelář architektury města a který by měl být, pokud bude přijat, rukovětí pro nakládání s veřejným prostranstvím, v tomto případě s městskými povrchy. Tedy prostorem, který do značné míry ovlivňuje podobu města i kvalitu života v něm.

Manuál je určen všem aktérům jak veřejným tak soukromým, kteří jsou součástí procesů tvorby veřejných prostranství v rovině strategie, ekonomie, investic, plánování, navrhování, schvalování, provádění, spravování, údržby, provozu a užívání. Jeho primární cílovou skupinou jsou však zejména aktéři podílející se na projektové a technické přípravě a realizaci veřejných prostranství, a to v případě realizace nových veřejných prostranství, rekonstrukcí a úprav stávajících, ale i dopadů správy, údržby a provozu na kvalitu veřejných prostranství. Více zde

Bod č. 38 – zřízení fondu na opravu historicky cenných objektů v památkově chráněném území

Tento bod organicky navazuje na bod předchozí. Počítá se vznikem fondu, který by pomohl vlastníkům (soukromým i veřejným) k lepší péči o historicky cenné objekty a lokality. Konkrétně bude fond určen na rekonstrukce historicky cenných fasád, opravy střech, výměny nebo rekonstrukce okenních a dveřních výplní, cenných plastik, oplocení a zpevněných ploch. Výše podpory může činit maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu a maximálně 100 tis. Kč na jeden objekt. Více zde

Bod č. 41 – memorandum o protipovodňových opatření na Lužické Nise

Statutární město Liberec, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Hrádek nad Nisou a Kryštofovo údolí se dohodly s Libereckým krajem a Povodím Labe o nezbytných opatřeních na Lužické Nise, která mají eliminovat případné povodně, které zde hrozí a které v nedávné minulosti tyto obce zasáhly. Hlavními předměty tohoto memoranda jsou řešení vodní dílo Andělská hora (suchá nádrž v k. ú. Machnín) a protipovodňová opatření na území měst a obcí, které jsou stranami tohoto Memoranda. Více zde

Bod č. 51 – dotace pro bazén

Vedení města předkládá návrh na udělení dotace ve výši 3,2 milionu Kč pro společnost Ještědská sportovní, která  na úhradu nákladů a škod způsobených s pandemií covid-19. Více zde

Bod č. 57 -založení společnosti Bazén Liberec, s.r.o.

Město dostalo na jaře výpověď od provozovatele městského bazénu, společnosti Ještědská sportovní. Bazén je zároveň ve velmi špatném stavu a je třeba řešit jeho stav. Nyní se má schválit založení nové městské společnosti Bazén Liberec, s.r.o., kde má být jednatelem náměstek Ivan Langr (Starostové). Původně měla být jednatelkou zastupitelka za ANO Renata Balašová, ta se ale funkci nakonec rozhodla nepřijmout. Více zde

Přidat komentář (1 Komentář)

Měl jsem z něj strach. Tlačil kárku s koštětem, lopatou a železnou tyčí. Metař roku 1958, město Liberec, jeho střed. Potkával jsem jej den co den. Měl jsem z něj ukrutný strach. Strach z jeho nesrozumitelných vět, z češtiny a němčiny, z gest, mávání rukou. Obcházel jsem jej, ale jako naschvál jsem pokaždé nevědomky přeťal jeho rajón úklidu ohraničený radnicí, náměstím F. X. Šaldy a náměstím Jana Nerudy.

 

Tam všude jsem ho už z dálky slyšel, potkal a zůstával stát jako opařený strachem. Jako králík před zjevením hada škrtiče. To vše se odehrávalo tak rychle, že si dnes, po šedesáti letech uvědomuji jen absurditu svého chlapeckého chování. Obec zaměstnala zřejmě nemocného starce, aby jej ochránila a měla stále na očích. Byl to jistě humánnější počin, než jej zavřít do ústavu a čekat až umře…

Bál jsem se to doma říct. Co taky? Že na ulici je chlapík s vozíkem podoben a čertu že ne on, ale já se bojím? Otec by se s diagnózou, kdo je na vině, dlouho nepáral a já by odešel s brekotem. Bylo mi deset. A jako kluk z vesnice jsem se i choval. Dojížděl jsem do města do školy, do šesté třídy, ktará už u nás v Machníně nebyla…

Jó, pošetilé mládí, dětství, čas, kdy za vším stály nadpřirozené nevysvětlitelné síly, spekulace, a spiknutí. Později jsem si z hrůzou uvědomil, že podobně uvažují mnozí dospělí a pak jde z jejich chování hrůza. Konspirace, tak jak ji známe i my v současném světě, je smrtonosná zbraň, klacek na všechny v rukách nezodpovědných politiků, kteří znají jen jedno řešení, to nejjednodušší a nejrychlejší.
 

Ano, tak to nějak chodilo a mělo chodit stále. Dokud se z dítěte nestává tvor slyšící „trávu růst“, vidící spekulace, všude strach, tam, kde schází seriózní vysvětlení. Podléháme často, kolektivnímu šílenství, manipulaci, privitivismu, až po pseudonárodní - kdo neskáče, není Čech, až po rádobyvtipné televizní reklamy. A tak si dávám záležet, abych i já nevstoupil jinému predátorovi do cesty, do jeho teritoria, islamistovi do jeho ohrady.

Jo, tyhle konspirace, tyhle rychlé roty, jednoduchá rychlá jednání, úsudky podle kabátu, podle díry na punčoše... Je mnoho věcí, co si ještě neumíme vysvětlit a správně na ně reagovat. Přeci jen se ledy pohnuly a lze říci, že lidstvo se brání, uvažuje hlavou, a ne kolenem, či jinou částí těla, která se hlavě nepodobá.  Ať vás to nikdy nepotká.  
                            

S pozdravem
Egon Wiener

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;