V úterý v tomto týdnu mimořádně zasedala Rada města Liberce a přijala jeden chvályhodný bod. Totiž, že bude prosazovat přijetí etického kodexu pro liberecké zastupitele. Dokonce si již vytyčila harmonogram přijetí kodexu, chce ho nechat opřipomínkovat zástupci jednotlivých stran a když bůh dá, v říjnu by jej mohlo přijmout celé zastupitelstvo.

Krok zajisté správným směrem, ovšem nesměli bychom žít v Liberci, kdyby tu nebylo alespoň jedno malé „ale“.

Na přijetí etického kodexu (běžného na západ od českých hranici i v nemálo obcích u nás) za ještě za minulého volebního období tehdejší opozice, někdejší koalice v čele s ODS o tom (vyjma Zuzany Kocumové) nechtěla ani slyšet. Asi věděla proč.

Na přijetí závazného (!) se shodla i povolební koalice, kterou sestavila se svými partnery Změna pro Liberec. Když se její partneři, po mediálním divadélku o nekomunikaci a boji za osud demokracie ve vesmíru vrátili do předem dohodnutých pozic pod modro-betonová křídla, vypadalo to, že z kodexu sejde. Naštěstí nesešlo a tak budoucnost ukáže, nakolik vážně mysleli nynější koaliční politici své předvolební sliby.

Pokud totiž nebude etický kodex pro zastupitele závazný a nebudou-li z jeho porušení vyplývat jednoznačné sankce (včetně i složení mandátu), půjde jen o další představení pro veřejnost, nechutný tyjátr o „boji proti korupci“ a za „zkulturnění politiky“, kterým jsou občané každým dnem krmeni na celostátní i regionální úrovni. Ona už samotná skutečnost, že je potřeba něco takového jako etický kodex přijmout (a že ta potřeba tu je), že nestačí předvolební sliby ani slib zastupitelský, o stavu, ve kterém se nachází česká demokracie na všech úrovních leccos vypovídá.

Dovolím si zde zmínit jeden postřeh, se kterým přišel liberecký občanský server, rovněž se zabývající děním veřejným pod Ještědem, a to web Liberecká politika 2011, který rozhodně stojí za pozornost.

Správně připomíná, že v těchto dnech to jsou čtyři roky, kdy dnešní náměstek pro ekonomiku za Liberec občanům, Jiří Šolc (tehdy ovšem ještě zastupitel za SOS pro Liberec) zveřejnil návrh Etického kodexu zastupitelů SML, kde se například píše, že „ V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku SML způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost kontrolnímu výboru zastupitelstva, tajemníkovi magistrátu SML, jakož i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.“

Potud všechno v pořádku. Jen se to trošku nerýmuje s praxí. Byl to totiž právě ten samý (ovšem již náměstek) Jiří Šolc, který se, poté, co Liberec dostal před několika týdny rekordní pokutu (6 milionů od ÚOHS) za zmanipulované zakázky v rámci příprav na MS v lyžování, vyjádřil, že město zřejmě nepůjde cestou občanskoprávní žaloby pro ty, kteří jsou za přípravu konkrétních zakázek konkrétně odpovědni – tedy politici předvolební koalice pod vedením ODS.

Na místě by prý byla odpovědnost politická, ale jelikož ODS není de iure součástí menšinové koalice, nepůjde uplatnit ani odpovědnost tato. Přeloženo do normální mluvy – bývalé vedení (a zejména ODS) a ti, kteří pokutované zakázky připravili, můžou zůstat v klidu. Zaplatí to opět „město“, rozuměj znovu „řadoví“ Liberečáci a žádní konkrétní vinící za velice konkrétní činy se opět nenajdou.

Že to zavání schizofrenií? To v lepším případě (aniž bychom panu náměstkovi či komukoliv jinému nějakou újmu na zdraví duševním i tělesném přáli). Daleko horší varianta je, že může jít o předzvěst toho, že etický kodex se stane jen líbivou předvolební fangličkou bez reálného dosahu a tedy i důvodu existence. Že důležitější než držet rovnou páteř před svými voliči a obrana veřejného zájmu, je spíš udržet se v sedle, hájit (a zejména tichou velkou) koalici a především oligarchické zájmy těch podnikatelů, politiků nebo rovnou politiků-podnikatelů, kteří se na mistrovství v lyžování, stejně jako na dalších pastích na veřejné peníze pakovali a pakují.

Nicméně to je ta černější verze scénáře o budoucím etickém kodexu a doufejme, že nedojde naplnění, ačkoliv zrovna v Liberci s jeho historií posledních dvaceti let zde obavy nejsou nereálné…

Jaroslav Tauchman

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;