Se zájmem jsem si přečetl hodnocení měsíce dubna 2011 Zdeňka Soudného. Bohužel málo z toho, co je uvedeno v článku, se zakládá na pravdě a tak bych to rád uvedl na pravou míru.

Jsem přesvědčen o tom, že občané mají mít pravdivé informace a nikoliv jednostranně zkreslený pohled na události, tak jak to předvedl pan Soudný.

Zdeněk Soudný ve svém článku uvádí: Bez zajímavosti není ani to, že jednání podporovatelů Jana Korytáře řídil jako „šedá eminence“ již zmiňovaný Martin Čáslavka, Korytářův tajemník a tiskový mluvčí, představitel levicového křídla Strany zelených z Prahy.

Tato věta jako celek není pravdivá ani trochu. Jediné, co je na této větě pravdivé, je to, že Martin Čáslavka je představitelem Strany zelených v Praze. Takže, upřesněme si fakta:

  • demonstrace neorganizoval ani pan Čáslavka, ani pan Stropnický
  • údaje o počtu obyvatel na demonstraci TVLK zcela záměrně zkresloval - pochopitelně směrem dolů

Dubnové demostrace na podporu Jana Korytáře

První demonstrace na podporu Jana Korytáře nebyla nikým nijak předem organizována - byla svolána prostřednictvím emailů, facebooku a dalších komunikačních zdrojů mezi občany Liberce. Na tuto demonstraci přišli občané Liberce, kteří si přáli, aby Jan Korytář zůstal primátorem města a byla zachována tehdejší koalice.

Druhá demonstrace byla oznámena na konci té první a stejně tak třetí demonstrace byla oznámena na konci té druhé. Druhá a třetí demonstrace tedy už byly organizovány - nikoliv však panem Čáslavkou nebo panem Stropnickým. Druhou demonstraci pořádali občané Liberce, kteří stáli u vzniku nezávislé občanské iniciativy JE ČAS NEMLČET. Nejednalo se o stoupence Změny pro Liberec, protože na těchto demonstracích byli i voliči hnutí Liberec občanům, ČSSD i USZ. Třetí demonstraci pak pořádala Změna pro Liberec.

A jaká byla tedy spojitost pánů Čáslavky a Stropnického s demostracemi? Matěj Stropnický vystoupil na poslední demonstraci jako host - a nebyl sám, spolu s ním tam byl například tehdejší náměstek primátora Karlových Varů Jiří Kotek a další.

Jak dlouho to ještě necháme běžet?

Pan Soudný také pochopitelně ve svém článku neuvedl několik dalších skutečností. Na zastupitelstvu 16. dubna se proslavili pánové Jiří Kittner (ODS) a David Václavík (Liberec občanům). Ukázka jejich komunikace z tohoto zastupitelstva:

David Václavík: "Jak dlouho to ještě necháme běžet?"
Jiří Kittner: "Musíme to ještě nějakou dobu vydržet."
David Václavík: "To je jasné, jde jen o to, jak dlouho."

Co následovalo, všichni víme - odvolání Mgr. Jana Korytáře z pozice primátora, PhDr. Jaromíra Baxy z pozice ekonomického náměstka a Mgr. Květy Morávkové z rady města.

Dar/nedar Syneru Unii pro sport a zdraví

Na druhém dubnovém zasedání zastupitelstva Liberce pak byla odvolána Bc. Zuzana Kocumová (Unie pro sport a zdraví), protože jako jediná zastupitelka obměněného vedení města podporovala její zachování původní koalice i původní setrvání Jana Korytáře na postu primátora Liberce. Při jejím odvolávání vyšla najevo další skutečnost - firma Syner věnovala USZ na volební kampaň 400 tisíc korun. To potvrdila Zuzana Kocumová a také Jiří Rutkovský (který byl zvolen náměstkem pro územní plánování) připustil, že o této pomoci Syneru věděl.

Vedení Syneru tuto skutečnost pochopitelně záhy dementovalo a také předseda USZ Ing. Jiří Veselka pak rovněž popřel, že by USZ dostala jakýkoliv dar od Syneru. Doslova řekl: "Pracovali jsme na bázi dobrovolnictví. Kampaň jsme si platili každý ze svého". To je známá klička k tomu, jak zakrýt finanční přispění jakékoliv firmy, včetně Syneru. O této kauze informovali všechny internetové portály, doporučuji článek na portálu Aktuálně.cz.

Souhrny událostí za jednotlivé měsíce roku 2011 mohou být záslužnou prací. Má to ale jeden háček - mohou být skutečně záslužnou prací jen za předpokladu, že autor podá pravdivý a objektivní pohled na věc. To ale pan Soudný u svého článku neudělal.

Pavel Felgr

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;