Audit smlouvy DPMLJ a BusLine

Ve středu proběhlo veřejné projednání auditu, který proběhl v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce. Sice s delším časovým odstupem od jeho doručení, sice bez zveřejnění auditu samotného (byť to bylo domluveno na pracovní skupině), ale k tomu se ještě dostaneme.

Ten, kdo na tomto projednání auditu byl a kdo si přečetl článek paní Minstrové musel dojít k závěru, že každý z nich byl někde jinde.

Projednání auditu bylo dobře utajeno - prakticky žádná veřejná propagace. Pan ředitel Wejnar při dotazu na to, kde byla tato akce propagována odpověděl, že informace byla na stránkách DPMLJ a.s. a na stránkách města. Jen jaksi pozapomíná na to, že na titulní stránce tato zásadní informace týkající se společnosti nevyskytovala a na to, že Dopravní podnik má možnost umístit do linek MHD letáky s upoutávkou na podobné akce. Tentokrát to neučinil ...

Na internetových stránkách Liberce se informace sice také objevila, ale až 14. května (den před akcí) na nejspodnější části. Zjevně tedy byla snaha tuto akci příliš nepropagovat. Na projednávání zaznělo, že to nebude pro občany Liberce takovej "šlágr" - zajímavé, že na to, aby se kolem toho rozpoutala vášnivá diskuse ve zpravodaji 04/2013 to byl "šlágr" velký dost.

Exhibice nebo nezájem ostatních?

Paní Minstrová píše cosi o exhibici Změny pro Liberec. Když se člověk rozhlédl sálem, mohl spatřit náměstka Jiřího Šolce (který ještě před besedou - nebo těsně na jejím začátku - odešel), letmo se tam mihnul i Jiří Rutkovský, ale ostatní zastupitelé nikde. Asi jim to nepřipadalo tak důležité ptát se zpracovatelů auditu a raději si ho budou vykládat po svém. Pak by ale bývalá redaktorka Libereckého deníku měla psát spíše o nezájmu ostatních stran v zastupitelstvu než o exhibici Změny pro Liberec. Ale co čekat od novinářky, které Změně nemůže přijít na jméno ...

A k panu náměstku Šolcovi - právě o ota fakta v té besedě šlo. Pan profesor Šedlbauer je tam jasně a srozumitelně prezentoval. To, že jeho logické závěry se někomu nelíbí je fakt, ale jak říká s oblibou jeden váš politický kolega "můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je tak všechno".

Závěrem padla otázka, na kterou čekám odpověď v nejbližších dnech. Proč představenstvo DPMLJ a.s. uložilo řediteli vyžádat si názor společnosti BusLine a.s. na zveřejnění auditu, když na pracovní skupině před zadáním padlo, že audit bude zveřejněn a o dotazu na spoelčnost BusLine nepadla zmínka? Předseda představenstva Roman Šotola (ČSSD) slíbil odpovědět v nejbližších dnech a já věřím, že svůj slib splní.

Pavel Felgr

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;