Starostové pro Liberecký kraj (SLK) se v současné povolební situaci v Liberci chovají nejzodpovědněji ze všech významných politických uskupení. Náš volební program začíná slovy: „Chceme vrátit libereckým občanům, podnikům, neziskovkám a všem dalším, kteří patří do liberecké občanské společnosti, důvěru v to, že se naše město dá spravovat rozumně a hospodárně. S respektem, bez nepřátelství jedněch k druhým. Bez toho, aby dobré nápady byly odmítány jen proto, že je říká druhá strana. A samozřejmě bez korupce a klientelismu.“

 

SLK dlouhodobě usilují o to, aby období nesmiřitelnosti, vzájemné zášti a nedůvěry, období očerňování města a dehonestace až kriminalizace politických konkurentů skončilo. Liberecká politická scéna je dlouhodobě rozštípnutá. Na jedné straně stojí Změna a na druhé její kritici. Na jedné straně stojí političtí příznivci a voliči Změny, kteří vidí v těch druhých příčinu všeho libereckého zla, a na druhé straně stojí ti, kteří vidí ztělesnění zla ve Změně a jejich příznivcích. Sebelepší program předložený jakoukoliv koalicí nemá v takovéto vypjaté atmosféře šanci na úspěch. Nedovolí ani, aby se s plnou vážností a odpovědností mohly společně začít řešit palčivé liberecké problémy.

Starostové, resp. jejich předchůdce Liberec občanům (LO) na té atmosféře nejsou bez viny, a to zejména kroky učiněnými v době krize na začátku roku 2011. Byť byl důvodem té krize primárně spor mezi Změnou a ČSSD, tj. mezi subjekty, které od počátku tvořily jádro koalice, LO se tehdy neměl přiklonit na stranu jednoho z nich (ČSSD). LO měl trvat na odstranění příčin sporů mezi oběma koaličními partnery, a když k dohodě nedošli, měl LO z vedení a rady města odstoupit a na odvolávání zástupců Změny se nepodílet.    

Starostové se z toho poučili a vzali na sebe odpovědnost nastolit konečně v Liberci politické klima, které je vlastní každé vyvinuté demokracii. Klima, kde se političtí soupeři přou o programové priority a o věcné varianty řešení problémů. Starostové se dokážou přenést přes kopání do kotníků, šlapání na kuří oka či různá nactiutrhání. Starostové nejsou ani ti, kteří druhé do těch kotníků kopají a rozhazují na pískovišti lopatičkami písek hlava nehlava, aby se pak divili, že se s nimi nikdo nekamarádí. Starostové jsou od samého počátku pro ustavení stabilní a funkční koalice, jsou také připraveni se jejího sestavování ujmout a převzít za ni zodpovědnost. Starostové jdou pevně za svým cílem zakopat v Liberci válečné sekery a sednout si ke společnému stolu.

Je to cesta z bláta a nikdo nemůže očekávat, že uděláme jeden krok a z toho bláta vystoupíme vyšňořeni a s naleštěnými botami začneme kráčet po lázeňské kolonádě. Starostové vědí, že tak to možné není a podřizují tomu veškeré kroky při formování nového vedení města. Při hledání optimální koalice postupují systematicky a politicky korektně. Jsou vedeni zkušeností, že teprve autenticita vlastních jednání s možnými koaličními partnery dovolí každému z nich lépe rozpoznat, že k cestě z libereckého bláta nestačí chytnout za ruku jen zrovna vedle stojícího kámoše a jiného tam v tom marastu nechat. Pro nás Starosty tohle cesta z bláta není.

Víme, že náš postup je v liberecké kotlině, ale nejenom zde, netradiční a že se viděn brýlemi dosud uplatňované praxe jeví jako alibistický nebo vypočítavý nebo nerozhodný a hlavně dlouhý. Ano víme, že i my budeme nakonec samý šrám a cákanec. Ruce si nad tím ale umyjeme až za čtyři roky, až uvidíme, že v Liberci zavládla konečně nová politická atmosféra a díky tomu se také podařilo pohnout s obtížnými libereckými problémy.

Michal Hron
lídr Starostů pro Liberecký kraj v Liberci

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;