Tak nám neschválili rozpočet … dala by se parafrázovat komická slova vojína Švejka na naše Liberecké poměry.

Švejk sice zlehčoval světovou válku a v naší situaci nejde o život, ale přesto nelze tuto situaci brát na lehkou váhu.

 

O co jde ? Jedno z prvních rozhodnutí nové Rady našeho města je, dle mého názoru, velmi rozporuplné a nebezpečné. Rada města se rozhodla nepředložit připravený rozpočet města na příští rok a fakticky směřuje město do rozpočtového provizoria. Před projednáním rozpočtu na plénu Zastupitelstva města je totiž nutná zákonná povinnost tento rozpočet vyvěsit 14 dnů na úřední desku.

Přes vleklé stížnosti na volby, specifika dojednání koalice a termín ustavujícího zastupitelstva , počítal schválený harmonogram přípravy rozpočtu s termínem rady města 2.12., poté byla zahrnuta nutná doba k vyvěšení rozpočtu na úřední desku a bylo plánované schválení rozpočtu v Zastupitelstvu 18.12. Takto schválený rozpočet mohl být platný od začátku roku 2015. Rozpočet byl připraven jako úsporný, počítal se snižováním městského dluhu a spoluvytvářeli jej přímo správci (svých) rozpočtových položek.

Těžko říci PROČ se nová Rada města neshodla na rozpočtu, rozpočet má cca 900 položek a údajně byly sporné dvě, tři. Rozhodně nechci upírat nové koalici právo na změny navrženého rozpočtu, spíše si myslím, že mnohem šťastnější by bylo rozpočet předložit, pozměnit jej případně nahrubo a další korekce nechat na rozpočtových opatřeních, které k tomu slouží. Zahrávat si s rozpočtovým provizoriem vidím jako velmi neodpovědné. Proč?

Pokud Rada města rozpočet nepředložení či jej Zastupitelstvo neschválí, nastává tzv. rozpočtové provizorium, které ovšem nevěští nic dobrého. Zjednodušeně řečeno město se financuje 1/12 „starého, loňského“ rozpočtu a všechny příjmy i výdaje města (do schválení) jsou automatickou součástí rozpočtu nového. To vypadá jednoduše, má to ale několik ale ….

Například je zde Vládou nařízená povinnost zvýšení platů ve veřejném sektoru o 3,5%, někde např. v našem divadle až o 9,5%. Jak má ovšem naše divadlo splnit zákonnou povinnost, když jim zřizovatel dá stejnou dvanáctinu příjmů jako rok předtím? Nesplní, nemůže. Příspěvková organizace netvoří žádné „rezervy pro neočekávané výkyvy zřizovatele“. Dále to jsou otázky investic: V rozpočtu 2014 byla například stavba ulice Proletářská za 7,5 Mil Kč, která už je hotová, zaplacená. V návrhu rozpočtu 2015 byla např. ulice Slunečná za 7 Mil Kč. V té zmíněné dvanáctině nelze zaměnit jednu ulici za druhou a tudíž se stavba ulice Slunečné nesmí ani zahájit …..

Je zde ovšem jedna možnost, která je ale natolik bizardní, že to snad ani není možné…. Popravdě jsem tento nápad slyšel z úst povolaných. Svolat jen kvůli opožděnému rozpočtu mimořádné zasedání Zastupitelstva mezi svátky…. To tu ještě nebylo a prostě si všichni přijdou ….

Mgr.Jiří Šolc, bývalý a nyní stínový náměstek pro ekonomiku města

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;