Květa Vinklátová

Začátkem prosince se v kině Varšava uskutečnila unikátní akce PechaKucha Night Liberec. O co jde? Jedná se o příležitost pro aktivní lidi ve městě, aby na dvaceti snímcích představili poutavým způsobem svou činnost. Na každý snímek mají 20 sekund a musí se tak vejít do necelých sedmi minut. Už když jsem se ten večer blížila k Varšavě, chumel lidí naznačoval, že prázdno nebude. Nakonec se zúčastnilo 250 převážně mladých lidí. Téma se tentokrát týkalo veřejného prostoru ve všech podobách.

Bylo úžasné sledovat, kolik máme v Liberci mladých lidí, kteří dělají něco pro ostatní. A tak jsem se dozvěděla, kdo umísťuje na místa ve městě, o které oko často nezavadí, kočičky z mozaiky. Viděla jsem a poslechla si autora blogu Jizerské ticho. V průběhu večera se představila řada dalších zajímavých lidí a projektů. Stejně jako po dobročinném večeru „Na šikmé ploše“ a aukci výtvarných děl, která kinu vynesla přes 127 tisíc korun, tak i teď po první liberecké PechaKucha Night, jsem si uvědomila, jak je prostor kina Varšava pro Liberečany cenný. Členové spolku Zachraňme kino Varšava už několik let usilovně pracují na tom, aby v Liberci ožila zaniklá scéna kina. V budoucnu tento prostor nemá být jen o filmech, ale také o besedách a zajímavých setkávacích akcích. A také o možnosti kvalitního sálu pro místní ZUŠku. Ta jak víme, sál velmi postrádá.

Za poslední víc než rok slýchám jak slova podpory nadšencům ze spolku, tak také něco jako: „další bumbrlíček, který bude chtít po městě peníze“. Právě v těchto dnech se ve vedení města jedná o zapojení do projektu, který by znamenal kompletní rekonstrukci kina a zajištění kulturní náplně za minimálních nákladů na několik let.

A tady je na místě uvést argumenty, proč projekt zaslouží ze strany města podporu:

1. Město má příležitost kompletně zrekonstruovat a vybavit městský objekt za cca 60 milionů korun, přičemž vlastní podíl města bude cca 6 milionů. 54 milionů budou prostředky z programu Ziel 3.

2. Město získá za minimální prostředky zhodnocenou městskou nemovitost v centru města.

3. Zájmová umělecká škola v Liberci bude mít přímo v sousedství scénu, která umožní prezentovat výsledky práce studentů. Město ušetří prostředky, které by muselo v budoucnu do vybudování sálu pro ZUŠ vynaložit.

3. Vznikne nový kulturní prostor, který nekonkuruje svou náplní stávajícím kulturním zařízením, ale naopak vyplňuje nepokrytou poptávku.

4. S ohledem na velký zájem (potenciál ročně v řádech desetitisíců)o program ze strany mladých lidí již nyní, má budoucí kulturní zařízení výrazný vzdělávací, výchovný a z hlediska společenského

    života místní komunity výrazně kladný přínos.

5. Spolek Zachraňme kino Varšava již nyní zhodnotil budovu města vlastní dobrovolnickou prací minimálně o 1 milion korun. Z dlouhodobé činnosti a přínosu je tedy patrné, že se jedná o seriózně míněnou iniciativu.

 Jiný autor by jistě našel jiné argumenty, stejně jako některý další by našel argumenty proti podpoře ze strany města. Pokusila jsem se vysvětlit, proč je podle mého názoru důležité projekt podpořit. Podle mých zkušeností se správná investice do lidí vrátí v podobě jejich zájmu o život ve městě, v podobě jejich podpory a pomoci v okamžiku, kdy to bude město potřebovat. Z města, které podpoří vlastní lidi v jejich iniciativě, lidé nebudou odcházet jinam.

Květa Vinklátová, zastupitelka města za SLK

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;