Současná koalice Změny pro Liberec a ANO vytrvale zdůvodňuje personální změny, nesplácení dluhu, snižování investic, navyšování počtu úředníků , nezaplacení podílu města na modernizaci nemocnice nebo členství ve všech možných asociacích životně nezbytným zájmem lovit dotace a nenechat na dotačním kolbišti ani jednu dotační korunu nazmar. Veškeré konání vedení města se v posledním roce podřizuje čerpání dotací, stejně jako drogově závislí hledají svoji jedinou spásu v každé dávce své drogy.

Místo toho, aby město jako řádný hospodář naložilo s 350 mil. Kč naspořenými v  rozpočtově krušných časech a snížilo svůj 2miliardový dluh, odkládá narovnání svého „provinění“ (ano, ne náhodou je německé slovo Schuld  společným výrazem pro české dluh i vina) jako správný závislák na někdy potom a peníze z rozbitého prasátka běží rozfovrovat na své opojení – dotační projekty.

Místo toho, aby město drobnou usilovnou a vytrvalou masarykovskou prací za své peníze a svým úsilím připravovalo a uskutečňovalo své projekty, upíná se ke snovým zámkům dotací. Město se sice nedá řídit jako firma, byť jsme některými nepolitiky v politických funkcích přesvědčování o opaku, ale stejně jako úspěšná firma se i město musí řídit selským rozumem.

Musí pečovat řádně a vytrvale o již získané a zároveň investovat jen do věcí skutečně potřebných, efektivních a opodstatněných. A především nesmí čekat na dávku umělých hnojiv ve formě dotací. Jen koruna v potu tváře vydělaná, je pak dobře investovaná.

Průběh schvalování i samotný rozpočet žalují do světa neschopnost pečovat o svůj majetek za své peníze a odhalují v celé nahotě spoléhání na dotační drogu se všemi jejími vedlejšími účinky - náklady na přípravu dotační dokumentace, vlastní administraci dotací a také nemalé riziko vratek a penále třeba jen z důvodu rozdílných názorů dvou státních orgánů na tutéž věc. Až za pár let dotace skončí (a může se to také stát nečekaně ze dne na den a mnohem dříve, než si dnes myslíme),  probudíme se  opět ve finančně nezdravém a vyčerpaném městě, neschopném samo a za své pokrývat své běžné potřeby a plnit svoji roli a ještě k tomu po mnoho let udržující v běhu neužitečné a pouze dotacemi vybuzené projekty.

Jan Marek, člen Zastupitelstva města Liberec za Starosty pro Liberecký kraj (SLK)

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;