Už delší dobu víří emoce záměr developera postavit v ulici Masarykova zhruba 160 bytových jednotek. Lze pochopit obě strany. Obyvatelé jsou z této výstavby znepokojeni a přáli by si, aby se v této lokalitě nestavělo nic. Zároveň je tu ale velká volná parcela a developer, který to logicky chce využít. Lidé argumentují, že 160 bytů je moc, což je jistě pravda, ale myslím si, že to není ten největší problém.

Je potřebné a žádoucí, aby lidé bydleli v centru. Co považuji za podstatné v tomto případě je onen projekt.

Šest v řadě stojících výškových objektů, které investor předkládá, vytváří dojem prefabrikovaného sídliště. Když takovéto domy postavíte někde na sídlišti, do lokality to zapadne a může to být jejím přínosem. Když takovéto stavby mají stát v lokalitě, kde každá budova je historicky velmi cenná a hlavně urbanisticky dokončená, místu tu nenávratně ublíží.

Čtvrť Lidových sadů byla zcela plánovaně vystavěna na přelomu 19. a 20. století a právě pro tuto její celistvost má svou nevyčíslitelnou hodnotu. Pokud se zde postaví plánované prefabrikované budovy, dojde ke zničení genia loci.

Upozorňuji, že nemám nic proti kvalitní moderní architektuře, a to ani postavené ve staré zástavbě. Jako příklad uveďme obytný dům architekta Lábuse v Komenského ulici. To ale jistě není příklad sídlištního bydlení, které má být postaveno u Masarykovy ulice.

Je škoda, že si developer neuvědomil jedinečnost a krásu této lokality. Na místo standardních šesti a dokonce i osmipatrových věžáků mohl s citlivostí a respektem k tomuto nádhernému místu vytvořit něco jedinečného, na co by i on byl pyšný. Takhle je z toho cítit jen zájem postavit a prodat co nejvíc, po nás potopa. V této výjimečné lokalitě přitom mohlo a mělo vzniknout něco zajímavého a unikátního.

Nejsmutnější na tom je, že tato šance o jedinečnost se už nebude opakovat, tyto banální domy tam totiž už budou stát napořád a zůstane jen pocit marnosti.

Zuzana Tachovská, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;