Záměrně píši tzv., neboť to, co je na Masarykově třídě rozestavěno, s viladomy nemá nic společného. Podle Stavebního zákona je viladům bytový dům s maximálně 3 bytovými jednotkami na podlaží, nepřevyšující 4 nadzemní podlaží. Jeho členění neumožňuje přímé stavební napojení na další stavby obdobného charakteru.

Na Masarykově třídě roste s vědomím SÚ obyčejné, navíc předimenzované betonové sídliště, téměř bez plánované zeleně.

Teď to podstatné:

V pátek 3.11.2017  mi stavební úřad konečně poskytl poslední požadovanou informaci k výše uvedené stavbě.

Potřebné dokumentace jsem dávala dohromady od května 2017.

Zcela zodpovědně konstatuji, že citovaná stavba je stavbou nepovolenou / černou /, i když se vedení Odboru stavební úřad v Liberci velice snažilo a i nadále snaží mlžit a zakrývat skutečnosti.

Abych jen nemluvila, podala jsem 6.11. 2017 na Odbor stavební úřad v Liberci žádost, aby prověřil nepovolenou stavbu na pozemku p.č. 2809/31. Je to jediný pozemek ve vlastnictví Develop Industry a.s.. V katastru nemovitostí je uveden způsob ochrany této nemovitosti – pozemek leží v památkové zóně.

Věřím, že nyní Odbor stavební úřad bude jednat dle Stavebního zákona a že posléze na Masarykově vyrostou domy, kde se bude nejen dobře bydlet, ale ani neznehodnotí krásnou vilovou čtvrť v Liberci, která je památkově chráněna.

Jen ještě drobná perlička ze SÚ:

V květnu roku 2015 podal soused na SÚ žádost, aby prověřil stavby z roku 1981 na pozemku  pana Tůmy. Blíží se konec roku 2017 a spor pana Tůmy se SÚ ještě není u konce. V červenci 2017 byla uskutečněna SÚ u pana Tůmy kontrola, kdy mu bylo nařízeno strpět prohlídku i bytu. Do dnešního dne pan Tůma nedostal zápis z té veledůležité kontroly, kde pan Urban s panem Štekrem pásmem přeměřovaly nemovitosti, byť již delší dobu měli zcela novou, ne levnou stavební dokumentaci.

Tak si říkám, co vidí a nevidí vedení Odboru stavební úřad a kolik měřítek má při řešení problémů a které nezákonnosti záměrně nevidí, ba vědomě skrývá.

Marie Pavlová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;