Přál bych si, aby i v Liberci byly samozřejmostí základní principy dobré správy. Mezi ty bezpochyby patří poskytování informací zastupitelům a občanům. Jednak na to mají právo a jednak, jak očekávat dobře pracujícího zastupitele, když se nedostane k podkladům, které potřebuje. Především městské společnosti poskytování informací však pořád spíše odmítají, i když jsem já i další zastupitelé a občané už strávili mnoho hodin vysvětlováním a přesvědčováním.

Když přesvědčování nepomůže, je potřeba hledat jiné cesty. Jednou z nich je i má žaloba na dopravní podnik, kterou jsem podal před dvěma lety potom, co mi dopravní podnik zase jednou informace neposkytl. Chtěl jsem dvě smlouvy, jednu na pronájem plničky zemního plynu, druhou na provoz SMS jízdenek. Dopravní podnik mi je však odmítl vydat.

Před pár týdny soud konečně rozhodl, že dopravní podnik nepostupoval v souladu se zákonem, neuznal jejich argumentaci, že mi smlouvu poskytnout nemusí, protože by snad DPMLJ nebyl veřejnou institucí. Zvlášť poslední argument připravený managementem DPMLJ je skandální, zcela v rozporu se zákony i stávající praxí přímo v DPMLJ: Informace sice často odmítá poskytnout, ale formální náležitosti veřejné instituce pro jejich poskytování plní.

I rozhodnutí soudu pro mě bylo v určitém ohledu překvapivé. Především v tom, že umožnil DPMLJ podat mi smlouvy se začerněnými částmi s odkazem na obchodní tajemství. Jako zastupitel bych měl mít dle zákona o obcích právo na kompletní znění smluv. Už jen proto, abych věděl, že se za obchodním tajemstvím neskrývají nějaká nekalá ustanovení příslušných smluv. Připravuji proto ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který by posoudil, jestli jako zastupitel mám nárok na plná znění smluv nebo ne. Už jen proto, aby tato otázka byla vyjasněna pro ty, co se budou ptát po mě. Jak to dopadne, uvidíme. Držte mi palce.

Rozsudek si můžete stáhnout ZDE

Jaromír Baxa, zastupitel za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;