Vladislav Chvála

Pokud v zásadě souhlasíme se stručnou analýzou naší situace, jak ji líčí ve své úvaze Stanislav Beránek v článku "Tahle země není pro měkký" (převzatý z časopisu Nový Prostor internetovým médiem Náš Liberec), musíme z toho vyvodit nějaké závěry. Je-li totiž situace podle autora tak vážná, nemůžeme přece čekat, že nás z toho někdo vyseká. Beránek nejspíš nemusí ani příliš spekulovat, aby mohl tvrdit to, co je známo z veřejných zdrojů.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberecké zastupitelstvo

Zkušený politik pan Kittner si stěžuje v médiích na opozici při nekonečných jednáních zastupitelstev města v článku „Chceme konstruktivní zastupitelstva, ne předvolební kampaně“ (Týden v Lk, Parlamentní listy 12.4.)

Je pravda, že od svržení Jana Korytáře, jeho nástupce v primátorském křesle, které spolu s ČSSD a LO tento zkušený politik zosnoval, jsou jednání zastupitelstva velmi dlouhá a nepříjemná.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Emoce a politika

V naší kultuře se moc nehodí ukazovat na veřejnosti své emoce. Když jsme někdy konfrontováni se silným vyjádřením zlosti, zoufalství nebo smutku, tam kde se to ještě nosí, třeba na v muslimských zemích, jsme tím zaskočeni. Na druhou stranu to naše civilizace vyvažuje drsnými obrazy násilí ve svých snech- filmech, které naopak konzumujeme ve velkém. Legitimní možnost, jak vyjádřit své emoce a umožnit je také odehrát ve svém chování, poskytují ovály stadiónů, kde se fanoušci někdy mydlí hlava nehlava, dokonce i bez ohledu na to, co se děje na fotbalové ploše.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Málokdy se nám naskytne pohled na biblická témata v současné realitě v tak jasném světle jako při čtení stížnosti velkého obra na betonových nohách na „nevhodné veřejné vystupování jednoho ze studentů doktorandského studia Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, pana PhDr. Jaromíra Baxy“. Tu adresoval rektorovi Karlovy University Prof. RNDr. Václavu Hamplovi, DrSc., snad aby si ověřil skutečnou nezávislost této naší Alma mater.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Posledních více než 20 let pracuji v medicíně jako rodinný terapeut, což je především práce s jazykem a s významy slov. V rodinách, které přicházejí pro pomoc, je zpravidla třeba rozmotat složité vztahy, do kterých se lidé sami zapletli způsobem, jakým jazyk používali, totiž jak svévolně měnili významy slov a podceňovali možné následky. Nejčastěji není vůbec jasné, kdo do rodiny patří a kdo ne, což souvisí s široce rozšířeným omylem, že je možný rozvod rodičů. I ti nejrozhádanější a rozvedení partneři totiž na celý život zůstávají rodiči společných dětí.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Zatímco se tady na tomto serveru (Náš Liberec) dohadujeme, kdo vzpomíná na prezidenta Václava Havla v dobrém a kdo jen na oko, na jiném serveru, Týden v Libereckém kraji, dochází k přebásnění docela krátké historie. Tak se může čtenář, který toho už dost pamatuje, propadnout snadno mnohem hlouběji do minulosti než do roku 1989. Rétorika tohoto soukromého média, placeného z peněz nejmenované stavební firmy, mi silně připomíná články Rudého práva z doby, kdy začala normalizace po okupaci Československa, tedy léta sedmdesátá.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Václav Havel

Tyto vánoce jsou natolik poznamenané úmrtím Václava Havla, že se všechna témata znovu a znovu vrací k němu. Tolik toho už bylo řečeno, že se zdá, že není co dodat. Co všechno přinesl, co pro nás znamenal, kdo s ním kdy promluvil.

Patřím k těm, které silně zasáhl a ovlivnil. Dobře si pamatuju, s jakou nedůvěrou byl přijímán v r. 1989, jak málo lidí by si bylo tehdy na něj vsadilo. A dnes, 90% národa ho uctívá jako největšího z Čechů.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Běžný čtenář neví, co si má myslet o vzájemně rozporných informacích z úst různých politiků, třeba ohledně finančních toků kolem sportovní arény. Jedno je však zcela jisté: nad městem se vznáší nejistota. Všichni se shodnou jen v jediném, že v městské kase nejsou peníze. To se stává i v běžné domácnosti, takže každý ví, že je třeba se uskrovnit, nějaký čas neutrácet za zbytečnosti. V domácnosti si to každý pohlídá, ale co v takovém kolosu, jakým je město?

Přidat komentář (0 Komentářů)

My se zhruba jednou za dvacet let setkáváme na náměstí v Liberci, obvykle tehdy, když Oni dávají příliš najevo, jak je jim zcela jedno, co si myslíme My.

Oni si tady v Našem městě za naše peníze dělají, co chtějí, ale když si My zvolíme v demokratických volbách zastupitele, kteří by se pokusili zastavit plýtvání našimi penězi, Oni je odstaví, kdykoli je napadne. Vypadá to, že jsme jim dobří jen na to, abychom jim dali své hlasy a pak dali pokoj.

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;