1. Bc. František  G á b o r, 46 let, válečný veterán, účastník operací Pouštní bouře a Pouštní štít ve válce v Perském zálivu, zastupitel SML, TOP 09

2. Mgr. Václav   H o r á č e k, 60 let,  poslanec, TOP 09

3. Jiří  M i k u l a, 42 let, pekař, bez politické příslušnosti

4. Ing. Robert  K o r s e l t, 46 let, ekonom TOP 09

5. Miloslav  T ů m a, 60 let, místostarosta Ralska, TOP 09

6. Petr  P o š m o u r n ý, 43 let, vedoucí nástrojárny, TOP 09

7. Kristýna  B e r n á t o v á,23 let, trenérka aerobiku, několikanásobná mistryně ČR vítězka SP, členka národní reprezentace, bez politické příslušnosti

8. MUDr. Jan  M a r u š i a k, CSc., 60 let, primář cévní chirurgie KNL a.s., TOP 09

9. Ing. Viktor  L i š k a, 42 let, dopravní specialista – technik dopravní obslužnosti, řidič tramvají, TOP 09

10. Bc. Jan  Š e v č í k, DiS, 27 let učitel a zástupce ředitele ZUŠ, TOP 09

11. Mgr. Michal  L o u k o t a, 33 let, ředitel základní školy, TOP 09

12. Ing. Ladislav F u c h s, 57 let, živnostník – inženýrská činnost ve výstavbě, TOP 09

13. MUDr. Ladislav Z á r u b a, 63 let, zubní lékař, TOP 09

14. Ing. Petr  R o u b í č e k, 52 let,  ředitel Jablonecké energetické, a.s., TOP 09

15. Ing. Petr  S o u d s k ý, 56 let, manažer v cestovním ruchu, TOP 09

16. Mgr. Šárka  K r o u s o v á, 52 let, učitelka výtvarného oboru ZUŠ, TOP 09

17. Mgr. Vladimír J o s í f e k, 41 let, ekonom a účetní, TOP 09

18. Ing. Miroslav  J a n o u š e k, 53 let, správce majetku, TOP 09

19. Jan  Z i m a, 20 let, student VŠ, TOP 09

20. Bc. Michal P r o k o p, 45 let, překladatel a tlumočník, TOP 09

21. Petr  L o u d a, 58 let,  živnostník – obchodní a stavební činnost, TOP 09

22. Jana  V l k o v á, 52 let,  zástupkyně vedoucího obor obchod, TOP 09

23. MUDr. Miloš  R e j m o n t, 59 let, lékař se zaměřením na diagnostiku prsou, bez politické příslušnosti

24. Miloslav  V á c l a v, 40 let, řemeslník – stavař, TOP 09

25. Ondřej  B a š u s, 39 let, obchodní manažer, TOP 09

26. Ondřej  S t e g e r, 41 let, IT konzultant, předseda osad. výboru Kateřinky, TOP 09

27. Filip  Š o l c, 31 let ředitel společnosti průmyslové automatizace, TOP 09

28. Ing. Jiří  F i a l a, 50 let, stavební projektant, TOP 09

29. Karel  Č i ž i n s k ý, 40 let, živnostník – zelinář, TOP 09

30. Josef  H o l i c k ý, 50 let, ředitel bezpečnostní agentury, TOP 09

31. Petr  J í r a, 43 let, živnostník – stavař, TOP 09

32. MUDr. Věra F a s t r o v á, 62 let, dětský lékař, bez politické příslušnosti

33. Jiří  Š i m á n e k, 40 let, skladník, TOP 09

34. Ing. Petr  B u r i á n, 41 let, vedoucí logistiky, TOP 09

35. Ing. Zdeněk Romany, 62 let, ředitel výrobní společnosti, bez politické příslušnosti

36. Vlasta  P o š m o u r n á, 72 let, důchodce, předsedkyně Červeného kříže, TOP 09

37. Ing. Karel  H a d r b o l e c, 46 let, správce sítě, TOP 09

38. Mgr. Pavel  S c h n i r c h, 35 let, nemocniční právník, TOP 09

39. Mgr. Blanka  B l a ž k o v á, 36 let, učitelka na střední škole bez politické příslušnosti

40. Michal  Š m e j d a, 32 let, jednatel stavební společnosti, TOP 09

41. Jaromír  M a y e r 49 let, řidič DIAMO, TOP 09

42. Martin  D o u b r a v s k ý, 48 let, šéf opery, dirigent v divadle F. X. Šaldy, TOP 09

43. Mgr. Karel Štrincl, 68 let, předseda OR AŠSK ČR Semily, důchodce, bez politické příslušnost

44. Daniel  R e z e k, 53 let, živnostník – majitel pivovaru, TOP 09

45. Ing. Helena  R y d y g r o v á, 58 let, obchodní manažer, TOP 09

46. Zdeněk  C h m e l í k, 40 let, technický ředitel, TOP 09

47. Mgr. Pavel  M l e j n e k, 42 let, učitel na Gymnáziu Turnov, bez politické příslušnosti

48. Radoslav  T o p o l, 61 let, umělecký kovář, TOP 09

49. Mgr. Bc. Karel  H e l l e r, 40 let, učitel, lektor, TOP 09

50. Martin  V y č í t a l, 26 let, finanční poradce, bez politické příslušnosti

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;