1.   Martin   P ů t a, 45 let, hejtman Libereckého kraje, STAN

 2.  PhDr. Hana  M a i e r o v á, 62 let, statutární náměstkyně hejtmana s rezortem CR, památkové péče a kultury, radní města Turnov, SLK

 3.  Marek  P i e t e r, 43 let, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, SLK

 4.  Ing. Eva  B u r e š o v á, 38 let, krajská zastupitelka, starostka Doks, SLK

 5.  Ing. Květa  V i n k l á t o v á, 51 let, zastupitelka Statutárního města Liberec, Podnikatelka, bez politické příslušnosti

 6.  Lena  M l e j n k o v á, 41 let, krajská zastupitelka, starostka Semil, SLK

 7.  Ing. Vladimír  B o h á č, 65 let, od roku 2012 krajský zastupitel, předseda Krajské organ. ČUS Libereckého kraje od roku 2001, bez politické příslušnosti

 8.  Ing. Michael  C a n o v, 55 let, krajský zastupitel, starosta Chrastavy, SLK

 9.  Mgr. Jaromír  D v o ř á k, 55 let, krajský zastupitel, starosta Nového, Boru, SLK

10. Mgr. Jan  F a r s k ý, 37 let, poslanec P ČR, právník, radní města Semily, SLK

11. Vladimír  S t ř í b r n ý, 47 let, krajský zastupitel, starosta Heřmanic, SLK

12. Mgr. Jiří  U l v r, 44 let, starosta Studence, bez politické příslušnosti

13. Jiří  L ö f f e l m a n n, 56 let, krajský zastupitel, starosta Skalice u České Lípy, SLK

14. Mgr. Petr  T u l p a, 58 let, člen rady kraje - řízení rezortu zdravotnictví, SLK

15. Vladimír  M a s t n í k, 69 let, člen rady kraje - řízení rezortu dopravy, , SLK

16. Mgr. Daniel  D a v i d, 45 let, starosta obce Janov nad Nisou, SLK

17. Ing. Jan  S v i t á k, 42 let, starosta Prysku, předseda Svazku obcí Novoborsko, bez politické příslušnosti

18. Josef  H o r i n k a, 47 let, starosta Hrádku nad Nisou, předseda Sdružení obcí Libereckého kraje, SLK

19. Mgr. František  L u f i n k a, 59 let, starosta Železného Brodu, bez politické přísl.

20. Ing. Tomáš  H o c k e, 40 let, starosta Turnova, bez politické příslušnosti

21. Lukáš  P o h a n k a, 38 let, starosta Vratislavice nad Nisou, SLK

22. Bc. František  K u č e r a, 48 let, starosta Kamenického Šenova, bez politické přísl.

23. Eva  Z b r o j o v á, 53 let, starostka Harrachova, bez politické příslušnosti

24. Jaroslav  D e m č á k, 38 let, starosta Hejnic, bez politické příslušnosti

25. Mgr. Vladimír  V y h n á l e k, 50 let, starosta Tanvaldu, bez politické příslušnosti

26. Ing. Jana  Č e c h o v á, 53 let, starostka Jilemnice, bez politické příslušnosti

27. Ing. Radek Lípa, 36 let, starosta Zákup, SLK

28. Jiří  Č e r n ý, 32 let, starosta Zlaté Olejnice, SLK

29. Markéta  K h a u e r o v á, 41 let, starostka Hodkovic nad Mohelkou, bez politické přísl.

30. Ing. Petr  M a t y á š, 39 let, starosta Rokytnice nad Jizerou, SLK

31. Štěpán  S l a n ý, 33 let, zastupitel města Česká Lípa, bez politické příslušnosti

32. Ing. Jiří  F o r m á n e k, 38 let, starosta Bílého Kostela, SLK

33. Lenka  M a l á, 48 let, starostka Tatobit, bez politické příslušnosti

34. Jiří  R ý d l, 53 let, starosta Jablonného v Podještědí, bez politické příslušnosti

35. Ing. Jan  M e č í ř, 58 let, starosta Stružnice, SLK

36. Mgr. Jan  B e r k i, PhD. 35 let, zastupitel Statutárního města Liberec, VŠ učitel, SLK

37. Jaroslav  K o ř í n e k, 51 let, starosta Desné, bez politické příslušnosti

38. Milan  G ö t z, 33 let, starosta Kunratic, bez politické příslušnosti

39. Ing. Luděk  S a j d l, 51 let, starosta Přepeř, SLK

40. František  K a i s e r, 67 let, starosta Mimoně, bez politické příslušnosti

 

41. Jiřina  B r y c h c í, 51 let,OSVČ, starostka OSH Jablonec nad Nisou, bez politické přísl.

42. Michal  R e z l e r, 55 let, starosta Malé Skály, SLK

43. Zbyněk  P o l á k, 45 let, starosta Žandova, bez politické příslušnosti

44. Luboš  M a r e k, 49 let, starosta Kořenova, SLK

45. Jiří  V o s e c k ý, 65 let, senátor Parlamentu ČR, 1996 – 2014 starosta Okrouhlé, SLK

46. Ing. Leona V r á n o v á, 49 let, starostka Šimonovi, SLK

47. Mgr.Zdeněk  H l i n č í k, 56 let, starosta Stráže pod Ralskem, bez politické příslušnosti

48. Mgr. Josef  Š i m e k, 39 let, starosta Lomnice nad Popelkou, bez politické příslušnosti

49. Jindřiška  H a l a s n í k o v á, 46 let, starostka Sosnové, bez politické příslušnosti

50. Jana M l e j n e c k á, 63 let, starostka Chotyně, bez politické příslušnosti

                                

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;